Choď na obsah Choď na menu
 

BABYGYM

 

Kurzy babygymnastiky sú orientované na stimuláciu vývinu jednoduchými a prospešnými cvičeniami so zameraním na správnu manipuláciu s dieťatkom,  posilnenie svalstva, učenie sa pohybovým vzorcom a rozvoj psychomotoriky.

 

Prídite podporiť zdravý pohybový vývin Vášho dieťatka,

dieťatko sa okrem iného socializuje

mamičky získajú nové poznatky i kontakty.

Kurz prebieha v príjemnej atmosfére

a v pripravenom prostredí pre dieťatko aj mamičku.

 

 

10-hod.-bg1----15.06--65-.jpg

 

 

KURZ

BABYGYM 1.  

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 3/4  do 6/7/8 mesiacov

CIEĽ KURZU

Kurz orientovaný na stimuláciu vývinu jednoduchými a prospešnými cvičeniami so zameraním na

* správnu manipuláciu s dieťatkom

* posilnenie svalstva

* učenie sa pohybom vzorcom

* rozvoj psychomotoriky

OBSAH KURZU

* Zahrievacia pesnička + riekankový rituál

* Zdravotné cvičenia jemnej a hrubej motoriky, posilňovanie šije a chrbtových svalov, príprava na druhé vzpriamovanie, skrížený vzpor, pivotovanie

* Overbaly + fitlopty (veľké)  s doprovodom najznámejších detských ľudových pesničiek

* Podporné cvičenia s pomôckami

* Masáže 

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA KURZU

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz

8 – týždňový kurz (zima, jar)

10 – týždňový kurz (jeseň, leto)

 

p1530932.jpg

 

 

KURZ

BABYGYM 2.  

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti 8/9 do 11/12 mesiacov

CIEĽ KURZU

Kurz orientovaný na stimuláciu vývinu jednoduchými a prospešnými cvičeniami so zameraním na

* podporu rozvoja psychomotoriky

* rozvoj priestorovej orientácie zmenou polôh

* plazenie

* nákľak

* štvornožkovanie

* šikmý sed

OBSAH KURZU

* Pesničkový rituál

* Zdravotné cvičenia jemnej a hrubej motoriky, koordinácie pohybov, posilňovanie hrudných svalov, „rytier“, kvadrupedálna chôdza

* Fitlopty stredné s doprovodom najznámejších detských ľudových pesničiek

* Podporné cvičenia s pomôckami

* Práca so senzomotorickými hračkami

* Masáže 

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA KURZU

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz

8 – týždňový kurz (zima, jar)

10 – týždňový kurz (jeseň, leto)

 

 

p1560794.jpg

 

 

KURZ

BABYGYM 3.  

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti 12/13 do 15 mesiacov max

CIEĽ KURZU

Kurz zameraný všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na rozvoj psychomotoriky

OBSAH KURZU

* Pesničkovo - tanečný rituál

* Zdravotné cvičenia + cvičenia/ pesničky s overbalom

* Cvičenia s pomôckami

* Podporné cvičenia s pomôckami v priestore

* Práca so senzomotorickými hračkami

* Psychomotorická „dráha“ podporujúca rozvoj hrubej motoriky – koordinácie pohybov – telesnej schémy a rovnováhy

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA KURZU

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz

8 – týždňový kurz (zima, jar)

10 – týždňový kurz (jeseň, leto)

 

 

p3210218.jpg

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

  • dieťatko treba pohodlne obliecť do bodíčka, tepláčikov/legíniek +ponožky - tak by sme mohli dieťatko podľa potreby vyzliecť na rôzne typy cvičení a aktivitiek

 

  • na hodinu má povolený vstup len 1 dospelá osoba, ktorá sprevádza dieťa,  mamička/otecko (doprevádzajúca osoba) na kurze aktívne pracuje s dieťaťom na ponúkaných aktivitách a rešpektuje pokyny lektorky

     

  • mamička sa tiež oblečie pohodlne - aby mohla nerušene cvičiť s dieťatkom + poprosím aby mala mamička v prípade dlhých vlasov zopnuté min do copu + doporučujeme aby si každá mamička zakúpila u nás cvičky v hodnote 8 €, v ktorých sa Vám bude pohodlne a bezpečne cvičiť

 

  • priniesť si veci, ktoré nevyhnutne potrebujete k spokojnosti dieťatka

 

  • treba si priniesť plienočku, pitný režim pre dieťatko, pre mamičky je pitný režim zabezpečený

 

 

NOVÉ KURZY BABYGYM  ako aj špecializované kurzy BABYGYM

od polovice septembra 2017

/rozpis nových kurzov začiatkom 09/2017/