Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

BABYGYM

10-hod.-bg1----15.06--65-.jpg

 

Kurzy babygymnastiky sú orientované s cieľom 

na stimuláciu vývinu jednoduchými a prospešnými cvičeniami so zameraním

na správnu manipuláciu s dieťatkom, 

posilnenie svalstva,

učenie sa pohybovým vzorcom 

a rozvoj psychomotoriky.

 

p6070330.jpg

 

Príďte podporiť zdravý pohybový vývin Vášho dieťatka,

dieťatko sa okrem iného socializuje

mamičky získajú nové poznatky i kontakty.

Kurz prebieha v príjemnej atmosfére

a v pripravenom prostredí pre dieťatko aj mamičku.

 

p5030375.jpg

 

KURZ

BABYGYM 1.  

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 3/4  do 6/7 mesiacov

CIEĽ KURZU

Kurz zameraný na rozvoj psychomotoriky stimuláciou vývinu jednoduchými, prospešnými cvičeniami s dôrazom na

* správnu manipuláciu, zdvíhanie, nosenie dieťatka

* posilnenie svalstva

* učenie sa pohybom vzorcom

 

OBSAH KURZU

* Pesničky + riekanky

* Zdravotné cvičenia jemnej a hrubej motoriky, posilňovanie šije a chrbtových svalov, bočných brušných svalov, prepríprava na druhé vzpriamovanie, skrížený vzpor, pivotovanie

* Využitie rôznych psychomotorických pomôcok (overbally, fit-lopty, šatky, hudobné nástroje, loptičky, špecializované pomôcky)

 

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa doobeda (60 min - rozdelené do viacerých fáz ako je zahriatie, aktívne cvičenie,  aktivitky,  psychomotorická poradňa, ukončenie, relaxácia)

 

V skupine je maximálne 7/8 bábätiek+7/8 mamičiek. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie). 

 

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA KURZU

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4 cvičenia

8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka) = = 8 cvičení

10 – týždňový kurz (v priebehu školského roka) =) = 10 cvičení

 

Nižšie sú uvedené vypísané kurzy pre BG 1.

 

p6070318.jpg

 

 

KURZ

BABYGYM 2.  

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti 8/9 do 12 mesiacov

CIEĽ KURZU

Kurz zameraný na stimuláciu vývinu jednoduchými a prospešnými cvičeniami so zameraním na

* podporu rozvoja psychomotoriky

* rozvoj priestorovej orientácie zmenou polôh

* plazenie + nákľak

* šikmý sed

OBSAH KURZU

* Detské pesničky a riekanky

* Zdravotné cvičenia jemnej a hrubej motoriky, koordinácie pohybov, posilňovanie hrudných svalov, „rytier“, kvadrupedálna chôdza

* Využitie rôznych psychomotorických pomôcok (overbally, fitlopty, šatky, hudobné nástroje, loptičky, špecializované pomôcky)

 

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa doobeda (60 min - rozdelené do viacerých fáz ako je  zahriatie, aktívne cvičenie, pesničky, aktivitky,  psychomotorická poradňa, ukončenie, relaxácia)

 

V skupine je maximálne 8/10 bábätiek_ 8/10 mamičiek. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie). 

 

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA KURZU

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4 cvičenia

8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 8 cvičení

10 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 10 cvičení

 

 

Nižšie sú uvedené vypísané kurzy pre BG 2.

 

p5171042.jpg

 

 

KURZ

BABYGYM 3.  

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti 12 do 15/16 mesiacov max

CIEĽ KURZU

Kurz zameraný všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na rozvoj psychomotoriky, správne vzpriamovanie, špecializované dráhy na nácvik správneho vývinu chôdze.

OBSAH KURZU

* Pesničky + riekanky

* Zdravotné cvičenia + cvičenia/ pesničky s overbalom

* Využitie rôznych psychomotorických pomôcok (overbally, fitlopty, šatky, hudobné nástroje, loptičky, špecializované pomôcky)

* Psychomotorická „dráha“ podporujúca rozvoj hrubej motoriky – koordinácie pohybov – telesnej schémy a rovnováhy

 

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa doobeda (60 min - rozdelená do viacerých fáz ako je zahriatie, aktívne cvičenie,  pesničky, aktivitky,  psychomotorická dráha, ukončenie, relaxácia )

 

V skupine je maximálne 10/11 detičiek_ 10/11 mamičiek. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie). 

 

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA KURZU

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4 cvičenia

8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 8 cvičení

10 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 10 cvičení

 

 

Nižšie sú uvedené vypísané kurzy pre BG 3.

 

p4170475.jpg

 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

DIEŤATKO

  • dieťatko treba pohodlne obliecť do bodíčka, tepláčikov/ legíniek + ponožky - tak by sme mohli dieťatko podľa potreby vyzliecť na rôzne typy cvičení a aktivitiek
  • priniesť veci, ktoré nevyhnutne potrebujete k spokojnosti dieťatka 
  • priniesť plienočku, pitný režim pre dieťatko, pre mamičky je pitný režim zabezpečený

MAMIČKA/OTECKO

  • mamička sa  oblečie pohodlne - aby mohla nerušene cvičiť s dieťatkom  
  • poprosím aby mala mamička v prípade dlhých vlasov zopnuté hore  
  • vstup bez žuvačky v ústach
  • doporučujeme aby si každá mamička zakúpila u nás cvičky v hodnote 8 €, v ktorých sa Vám bude pohodlne a bezpečne cvičiť
  • na hodinu má povolený vstup len 1dospelá osoba, ktorá sprevádza dieťa,  mamička/otecko (doprevádzajúca osoba) na kurze aktívne pracuje s dieťaťom na ponúkaných aktivitách a rešpektuje pokyny lektorky

 

 

NOVÉ KURZY BABYGYM od 01/2019

budú vypísané koncom roka 2018

 

babygym-09_2018.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ  BABYGYM 1 new

p3220237.jpg

 

 

 

 

 

2-hod.---22.09--7-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

KURZ  BABYGYM 2 * special

 

p3010105.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ  BABYGYM 3

 

p5290331.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

p5080669.jpg