Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

BABYDANCE

4-hod.---13.10--17-.jpg

 

 

Kurz  je určený pre deti od 2 až 2,5 roka ( 24/30 mesiacov) s obsahovým štandardom

pohybovo – tanečno - hudobných aktivít,  

cvičení pre rozvoj psychomotoriky a osobnosti dieťaťa.

Kurz je vhodný pred nástupom do MŠ, socializácia dieťaťa, zábava v kruhu rovesníkov.

 

Prídite medzi nás,

určite sa spolu s dieťatkom skvele zabavíte a veľa sa naučíte.

 

2-hod.---29.09--16-.jpg

 

 

 

CIEĽ KURZU

Rozvoj kľúčových kompetencií a psychomotoriky dieťaťa hravou formou so zložkami jednotlivých výchov a ich obsahu :

  • Pohybová príprava – zdravotné cvičenia hrubej motoriky, stimulácia zmyslových podnetov, rovnováha, poznanie telesnej schémy, priestorové/orientačné cvičenia
  • Tanečná výchova a vzdelávanie – obľúbené detské piesne, riekanky, básničky, spievanie, rozvoj pamäti, pozornosti
  • Športovo – gymnastické cvičenia – akrobacia, kondično – koordinačné zručnosti
  • Hudobná výchova – rytmické cvičenia a aktivity, hra na hudobné nástroje, doprovod k pesničke
  • Montessori pedagogiky - využitie aktivít pre rozvoj senzomotoriky – rozvoj jemnej motoriky, práca s Montessori materiálom

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 24/26  do max 36 mesiacov

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

1 x do týždňa v doobedných hodinách, v trvaní 60 min.

1 x do týždňa v poobedných hodinách, v trvaní od 45 do max 60 min.

8 týždňový kurz – (január - marec / apríl - máj) = 8 cvičení

10 týždňový kurz – (september - december) = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

 

NOVÉ KURZY BABYDANCE v doobednej + poobednej

forme  od januára 2018

 

babydance.jpg

 

 

 

 

KURZ _BABYDANCE 1

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 26/28 m do 29/32 m (06-09/2015)

TERMÍN KONANIA KURZU

10- týždenný kurz  = 10 hod  vždy vo ŠTVRTOK

Prvá hodina  18.01.2018  - ukončenie  kurzu 29.03.2018

necvičí sa _ jarné prázdniny od 05.03.-11.03.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

10:15-11:15 h  

1x do týždňa doobeda (60 min)

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

AKTUÁLNA OBSADENOSŤ KURZU:

Vypísané miesta :  10

Obsadené :  9

Voľné :  max 1

Aktualizácia : 15.01.2018

 

p5150273.jpg

 

 

 

 

 

 

 

KURZ _BABYDANCE 2.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti 32-36 m. (nar. 02-06/2015)

TERMÍN KONANIA KURZU

10- týždenný kurz  = 10 hod  vždy vo ŠTVRTOK

Prvá hodina  18.01.2018  - ukončenie  kurzu 29.03.2018

necvičí sa _ jarné prázdniny od 05.03.-11.03.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

09:00-10:00 h   (*60´min) 

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

AKTUÁLNA OBSADENOSŤ KURZU:

Vypísané miesta :  10

Obsadené :  10

Voľné :  plne obsadené

Aktualizácia : 15.01.2018

 

3-hod.--08.10--28-.jpg