Choď na obsah Choď na menu
 

BABYDANCE

 

 

Kurz  je určený pre deti od 2,5 roka ( 26/28 mesiacov) s obsahovým štandardom vlastnej zostavenej metodiky

pohybovo – tanečno - hudobných aktivít a cvičení pre rozvoj psychomotoriky a osobnosti dieťaťa.

Kurz je vhodný pred nástupom do MŠ, socializácia dieťaťa, zábava v kruhu rovesníkov,

 

 

Prídite medzi nás, určite sa spolu s dieťatkom skvele zabavíte a veľa sa naučíte.

 

 

 

p1560186.jpg

 

 

 

CIEĽ KURZU

Základnou metodickou osnovou je rozvoj kľúčových kompetencií a psychomotoriky dieťaťa hravou formou so zložkami jednotlivých výchov a ich obsahu :

 • Pohybová príprava – zdravotné cvičenia hrubej motoriky, stimulácia zmyslových podnetov, rovnováha, poznanie telesnej schémy, priestorové/orientačné cvičenia
 • Tanečná výchova a vzdelávanie – obľúbené detské piesne, riekanky, básničky, spievanie, rozvoj pamäti, pozornosti
 • Športovo – gymnastické cvičenia – akrobacia, kondično – koordinačné zručnosti
 • Hudobná výchova – rytmické cvičenia a aktivity, hra na hudobné nástroje, doprovod k pesničke
 • Montessori pedagogiky - využitie aktivít pre rozvoj senzomotoriky – rozvoj jemnej motoriky, práca s Montessori materiálom

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 26/28  do max 36 mesiacov

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa 60 minút alebo 45 minút  doobeda/poobede.

V skupine je maximálne 12 detí. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie). 

Jeden vzdelávací cyklus  trvá 8 – 10 týždňov

Máme 3 cykly cvičení  (rozdelenie na mesiace je orientačné, termíny sú vždy aktualizované)

* jesenný (koniec septembra – začiatok decembra)

* zimný (polovica januára – marec)

* jarný (apríl – začiatok júna)

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

 

p1450336.jpg

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 • dieťa treba pohodne obliecť, zabezpečiť jednoduché prispôsobenie sa aktivitám "na boso" pri stimulačných aktivitách dolných končatín (ideálne oblečenie ponožky – nie pančuchy)
 • treba pre dieťa zabezpečiť pitný režim (filtrovaná voda je k dispozícii pre všetkých)
 • na hodinu má povolený vstup len 1 dospelá osoba, ktorá sprevádza dieťa
 • mamička/otecko (doprevádzajúca osoba) na kurze aktívne pracuje s dieťaťom na ponúkaných aktivitách a rešpektuje pokyny lektorky
 • prosíme mamičku (al. doprevádzajúcu osobu) aby mala v prípade dlhých vlasov – vlasy vypnuté min do copu
 • nie je povolený vstup so žuvačkou pre dieťa, dospelú osobu
 • starší súrodenec sa môže zúčastniť hodiny len v prípade nahlásenia vopred lektorke – účasť je za poplatok (2€)

 

 

NOVÉ KURZY BABYDANCE  od 04/2017

 

 

babydance_plagatik-iii.trimester-2017.jpg

 

 

KURZ _BABYDANCE 1

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 24/26 m do 29/32 m (narodené 10-11-12/2014 + 01/2015)

TERMÍN KONANIA KURZU

8- týždenný kurz  = 8 hod  od 03.04.2017  do  05.06.2017 vždy  PONDELOK

voľno, necvičí sa _ veľkonočný pondelok 17.04.2017 + 01.05.2017 (08.05.2017 sa cvičí)

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

10:10-11:10 h   (*60´min) 

CENA KURZU

36 €  * Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

OBSADENOSŤ KURZU

Prijatí : 11

Náhradníci : +1

Voľné miesta : 0

Aktualizácia : 29.03.2017 o 13.00 hod.

 

2-hod.---29.09--16-.jpg

 

KURZ _BABYDANCE 2

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 26/28 m do 29/32 m

(narodené 07-10/2014 + 03/04 2014)

TERMÍN KONANIA KURZU

8 týždňov = 8 hod  =  od 06.04.2017  do 01.06.2017  vždy ŠTVRTOK

Voľno – veľkonočné  prázdniny 13.04.2017

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

10:10-11:10 h   (*60´min) 

CENA KURZU

36 €  * Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

OBSADENOSŤ KURZU

Prijatí : 10+1

Náhradníci : 1

Voľné miesta : 0

Aktualizácia : 29.03.2017 o 12.45 hod.

 

4-hod.---13.10--17-.jpg

 

KURZ _BABYDANCE 3

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 36/38 m (narodené 01-08/2014)

TERMÍN KONANIA KURZU

8 týždňov = 8 hod  =  od 06.04.2017  do 01.06.2017  vždy ŠTVRTOK

Voľno – veľkonočné  prázdniny 13.04.2017

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

*verzia pre III. trimester 2016/2017 = 45 MINút

 

 POOBEDE 16:15-17:00 h

 

CENA KURZU

36 €  * Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

OBSADENOSŤ KURZU

Prijatí : 12

Voľné miesta : 0

Aktualizácia : 10.04.2017 čas 07:37 hod.

 

p1550913.jpg