Choď na obsah Choď na menu
 

BABYDANCE

 

 

Kurz  je určený pre deti od 2,5 roka ( 26/28 mesiacov) s obsahovým štandardom vlastnej zostavenej metodiky

pohybovo – tanečno - hudobných aktivít a cvičení pre rozvoj psychomotoriky a osobnosti dieťaťa.

Kurz je vhodný pred nástupom do MŠ, socializácia dieťaťa, zábava v kruhu rovesníkov,

 

 

Prídite medzi nás, určite sa spolu s dieťatkom skvele zabavíte a veľa sa naučíte.

 

 

 

p1560186.jpg

 

 

 

CIEĽ KURZU

Základnou metodickou osnovou je rozvoj kľúčových kompetencií a psychomotoriky dieťaťa hravou formou so zložkami jednotlivých výchov a ich obsahu :

 • Pohybová príprava – zdravotné cvičenia hrubej motoriky, stimulácia zmyslových podnetov, rovnováha, poznanie telesnej schémy, priestorové/orientačné cvičenia
 • Tanečná výchova a vzdelávanie – obľúbené detské piesne, riekanky, básničky, spievanie, rozvoj pamäti, pozornosti
 • Športovo – gymnastické cvičenia – akrobacia, kondično – koordinačné zručnosti
 • Hudobná výchova – rytmické cvičenia a aktivity, hra na hudobné nástroje, doprovod k pesničke
 • Montessori pedagogiky - využitie aktivít pre rozvoj senzomotoriky – rozvoj jemnej motoriky, práca s Montessori materiálom

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 26/28  do max 36 mesiacov

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa 60 minút alebo 45 minút  doobeda/poobede.

V skupine je maximálne 12 detí. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie). 

Jeden vzdelávací cyklus  trvá 8 – 10 týždňov

Máme 3 cykly cvičení  (rozdelenie na mesiace je orientačné, termíny sú vždy aktualizované)

* jesenný (koniec septembra – začiatok decembra)

* zimný (polovica januára – marec)

* jarný (apríl – začiatok júna)

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

 

p1450336.jpg

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 • dieťa treba pohodne obliecť, zabezpečiť jednoduché prispôsobenie sa aktivitám "na boso" pri stimulačných aktivitách dolných končatín (ideálne oblečenie ponožky – nie pančuchy)
 • treba pre dieťa zabezpečiť pitný režim (filtrovaná voda je k dispozícii pre všetkých)
 • na hodinu má povolený vstup len 1 dospelá osoba, ktorá sprevádza dieťa
 • mamička/otecko (doprevádzajúca osoba) na kurze aktívne pracuje s dieťaťom na ponúkaných aktivitách a rešpektuje pokyny lektorky
 • prosíme mamičku (al. doprevádzajúcu osobu) aby mala v prípade dlhých vlasov – vlasy vypnuté min do copu
 • nie je povolený vstup so žuvačkou pre dieťa, dospelú osobu
 • starší súrodenec sa môže zúčastniť hodiny len v prípade nahlásenia vopred lektorke – účasť je za poplatok (2€)

 

 

NOVÉ KURZY BABYDANCE

v doobednej + poobednej forme

od polovice septembra 2017

/rozpis nových kurzov začiatkom 09/2017/

 

 

 

 

2-hod.---29.09--16-.jpg

 


4-hod.---13.10--17-.jpg

 

p1550913.jpg