Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

BABYDANCE

4-hod.---13.10--17-.jpg

 

 

Kurz  je určený pre deti od 2 až 2,5 roka ( 24/30 mesiacov) s obsahovým štandardom

pohybovo – tanečno - hudobných aktivít,  

cvičení pre rozvoj psychomotoriky a osobnosti dieťaťa.

Kurz je vhodný pred nástupom do MŠ, socializácia dieťaťa, zábava v kruhu rovesníkov.

 

Prídite medzi nás,

určite sa spolu s dieťatkom skvele zabavíte a veľa sa naučíte.

 

2-hod.---29.09--16-.jpg

 

 

 

CIEĽ KURZU

Rozvoj kľúčových kompetencií a psychomotoriky dieťaťa hravou formou so zložkami jednotlivých výchov a ich obsahu :

  • Pohybová príprava – zdravotné cvičenia hrubej motoriky, stimulácia zmyslových podnetov, rovnováha, poznanie telesnej schémy, priestorové/orientačné cvičenia
  • Tanečná výchova a vzdelávanie – obľúbené detské piesne, riekanky, básničky, spievanie, rozvoj pamäti, pozornosti
  • Športovo – gymnastické cvičenia – akrobacia, kondično – koordinačné zručnosti
  • Hudobná výchova – rytmické cvičenia a aktivity, hra na hudobné nástroje, doprovod k pesničke
  • Montessori pedagogiky - využitie aktivít pre rozvoj senzomotoriky – rozvoj jemnej motoriky, práca s Montessori materiálom

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 24/26  do max 36 mesiacov

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

1 x do týždňa v doobedných hodinách, v trvaní 60 min.

1 x do týždňa v poobedných hodinách, v trvaní od 45 do max 60 min.

8 týždňový kurz – (január - marec / apríl - máj) = 8 cvičení

10 týždňový kurz – (september - december) = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

 

NOVÉ KURZY BABYDANCE v doobednej + poobednej

forme  od 09/2017

 

babydance_plagatik-i.-trimester-page-001.jpg

 

 

KURZ _BABYDANCE 1

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 26/28 m do 29/32 m (02-06/2015 )

TERMÍN KONANIA KURZU

10- týždenný kurz  = 10 hod 

ŠTVRTOK_ dátumovo/prvá hodina 28.09.2017  do  07.12.2017 ukončenie kurzu

voľno, necvičí sa _ jesenné prázdniny od 30.10.- 02.11.2017

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

09:00-10:00 h   (*60´min) 

CENA KURZU

45 €  * Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

Kurz je otvorený - voľné miesta 3x

 

 

 

 

KURZ _BABYDANCE poobedná forma

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti  Mš – prvá forma

TERMÍN KONANIA KURZU

10- týždenný kurz  = 10 hod 

ŠTVRTOK_ dátumovo/prvá hodina 28.09.2017  do  07.12.2017 ukončenie kurzu

voľno, necvičí sa _ jesenné prázdniny od 30.10.- 02.11.2017

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

15:45-16:30 h   (*45´min) 

CENA KURZU

40 €  * Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

Kurz je naplnený, nie sú voľné miesta