Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

BABYDANCE

4-hod.---13.10--17-.jpg

 

 

Kurz  je určený pre deti od 2 až 2,5 roka ( 24/30 mesiacov) s obsahovým štandardom

pohybovo – tanečno - hudobných aktivít,  

cvičení pre rozvoj psychomotoriky a osobnosti dieťaťa.

Kurz je vhodný pred nástupom do MŠ, socializácia dieťaťa, zábava v kruhu rovesníkov.

 

Prídite medzi nás,

určite sa spolu s dieťatkom skvele zabavíte a veľa sa naučíte.

 

2-hod.---29.09--16-.jpg

 

 

 

CIEĽ KURZU

Rozvoj kľúčových kompetencií a psychomotoriky dieťaťa hravou formou so zložkami jednotlivých výchov a ich obsahu :

  • Pohybová príprava – zdravotné cvičenia hrubej motoriky, stimulácia zmyslových podnetov, rovnováha, poznanie telesnej schémy, priestorové/orientačné cvičenia
  • Tanečná výchova a vzdelávanie – obľúbené detské piesne, riekanky, básničky, spievanie, rozvoj pamäti, pozornosti
  • Športovo – gymnastické cvičenia – akrobacia, kondično – koordinačné zručnosti
  • Hudobná výchova – rytmické cvičenia a aktivity, hra na hudobné nástroje, doprovod k pesničke
  • Montessori pedagogiky - využitie aktivít pre rozvoj senzomotoriky – rozvoj jemnej motoriky, práca s Montessori materiálom

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 24/26  do max 36 mesiacov

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

1 x do týždňa v doobedných hodinách, v trvaní 60 min.

1 x do týždňa v poobedných hodinách, v trvaní od 45 do max 60 min.

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4 cvičenia

8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 8 cvičení

10 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

 

NOVÉ KURZY BABYDANCE 

v doobednej + poobednej forme  od APRÍLA 2018

(po sviatkoch Veľkej noci )

 

babydance-03_2018.jpg

 

 

 

KURZ _BABYDANCE 2

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti nar. 06-09/2015

TERMÍN KONANIA KURZU

10- týždenný kurz  = 10 hod  vždy vo ŠTVRTOK

Prvá hodina  12.04.2018  - ukončenie  kurzu 14.06.2018

 

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

10:10-11:10 h   (*60´min) 

CENA KURZU

45 €   (cena individuálna hodina  4,50 € - nahlásené deti, mamičky pôrod, operácia, splatnosť vždy po hodine)

 * Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

* Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

Vypísané miesta : 10

Obsadené miesta : 8 +3x individuál

Voľné miesta : nie je voľné miesto

Akutalizácia : 25.03.2018 - 13:45 hod.

 

 

 

KURZ _BABYDANCE 3

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti  nar. 02-06/2015

TERMÍN KONANIA KURZU

10- týždenný kurz  = 10 hod  vždy vo ŠTVRTOK

Prvá hodina  12.04.2018  - ukončenie  kurzu 14.06.2018  

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

09:00-10:00 h   (*60´min) 

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

* Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

Vypísané miesta : 10

Obsadené miesta : 7 +1 rezervované

Voľné miesta : 2

Akutalizácia : 28.03.2018 - 20:45 hod.

 

 

Stupeň detskej formácie

 

BABYDANCE_deti / poobedná forma

ROZVRH HODÍN / DeŇ

 

ZAČiATOK / KONIEC

 

15:40-16:30 h   (*50´min) / ŠTVRTOK

 

Prvá hodina štvrtok 12.04.2018

Posledná hodina štvrtok 07.06.2018 + 2x tanečné vystúpenie jún/2018

 

CENA kurzu

 

Dôležité info

Školné na celý trimester = 40 € t.j. trimester

* Kurz nie je možné platiť si po hodinách, platí  sa trimester vopred

* Ak nenastúpite na celý trimester, školné sa vypočíta s počtu hodín x 4€ )

* Skúšobná hodina = 4 €

 

PLATBY ZA KURZY

  1. v hotovosti u lektorky tanca

 

KONTAKT

lektorka ANDY

PaedDr. Andrea Murániová, PhD- pedagóg, lektor, manager Saltatrix Malacky

MOBIL : 0905 301 310  

E-MAIL : saltatrixmalacky@gmail.com

 

Vypísané miesta : 12

Obsadené miesta : 12

Voľné miesta : 0

Akutalizácia : 25.03.2018 - 14:00 hod.