Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

BABYDANCE

p4260040.jpg

 

 

Kurz  je určený pre deti od 2,5 roka do 3,5 roka

s obsahovým štandardom

pohybovo – tanečno - hudobných aktivít,  

cvičení pre rozvoj psychomotoriky a osobnosti dieťaťa.

Kurz je vhodný pred nástupom do MŠ, socializácia dieťaťa, zábava v kruhu rovesníkov.

 

p6070255.jpg

 

Prídite medzi nás,

určite sa spolu s dieťatkom skvele zabavíte a veľa sa naučíte.

 

p5310010.jpg

 

 

 

 

 

CIEĽ KURZU

Rozvoj kľúčových kompetencií a psychomotoriky dieťaťa hravou formou so zložkami jednotlivých výchov a ich obsahu :

  • Pohybová príprava – zdravotné cvičenia hrubej motoriky, stimulácia zmyslových podnetov, rovnováha, poznanie telesnej schémy, priestorové/orientačné cvičenia
  • Tanečná výchova a vzdelávanie – obľúbené detské piesne, riekanky, básničky, spievanie, rozvoj pamäti, pozornosti
  • Športovo – gymnastické cvičenia – akrobacia, kondično – koordinačné zručnosti
  • Hudobná výchova – rytmické cvičenia a aktivity, hra na hudobné nástroje, doprovod k pesničke
  • Montessori pedagogiky - využitie aktivít pre rozvoj senzomotoriky – rozvoj jemnej motoriky, práca s Montessori materiálom

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 24/26  do max 36 mesiacov

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

1 x do týždňa v doobedných hodinách, v trvaní 60 min.

1 x do týždňa v poobedných hodinách, v trvaní od 45 do max 60 min.

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4 cvičenia

8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 8 cvičení

10 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

 

NOVÉ KURZY BABYDANCE 

v poobednej forme  od 09/2018

 

babydance-09_2018.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABYDANCE_deti ml.

I. trimester

JESENNO-ZIMNÝ  trimester

 

Začiatok / koniec trimestra

10 – týždenný kurz

Začiatok trimestra v týždni od 17.09.2018

Koniec trimestra v týždni do 15.12.2018

 

ROZVRH HODÍN / DeŇ

 

 

ZAČiATOK / KONIEC

 

16:15-17:00h   (*45´min) / ŠTVRTOK

 

Prvá hodina štvrtok 20.09.2018

Posledná hodina štvrtok 06.12.2018

CENA kurzu

 

Dôležité info

Školné na celý trimester = 40 € t.j. trimester

* Kurz nie je možné platiť si po hodinách, platí  sa trimester vopred

* Ak nenastúpite na celý trimester, školné sa vypočíta s počtu hodín x 4

* Skúšobná hodina = 4 €

 

Splatnosť kurzovného

 

vždy na trimester VOPRED, ideálne na 1 hodine, avšak najneskôr na 2 tanečnej hodine do termínu 30.09.2018

* Zaplatený školný/kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

 

PLATBY ZA KURZY

hotovosť u lektorky tanca

 

KONTAKT

lektorka ANDY

PaedDr. Andrea Murániová, PhD- pedagóg, lektor, manager Saltatrix Malacky

MOBIL : 0905 301 310  

E-MAIL : saltatrixmalacky@gmail.com

 

OBSADENOSŤ KURZU

Vypísané miesta :  10-12

Prihlásení : 14

Rezervované miesta : 0

Voľné miesta : 0

Aktualizácia : 17.09.2018 – 11.30 hod.

 

p6070227.jpg

 

 

BABYDANCE_deti st.

I. trimester

JESENNO-ZIMNÝ  trimester

 

Začiatok / koniec trimestra

10 – týždenný kurz

Začiatok trimestra v týždni od 17.09.2018

Koniec trimestra v týždni do 15.12.2018

 

ROZVRH HODÍN / DeŇ

 

ZAČiATOK / KONIEC

 

17:00-17:45h   (*45´min) / ŠTVRTOK

 

Prvá hodina štvrtok 20.09.2018

Posledná hodina štvrtok 06.12.2018

CENA kurzu

 

Dôležité info

Školné na celý trimester = 40 € t.j. trimester

* Kurz nie je možné platiť si po hodinách, platí  sa trimester vopred

* Ak nenastúpite na celý trimester, školné sa vypočíta s počtu hodín x 4

* Skúšobná hodina = 4 €

 

Splatnosť kurzovného

 

vždy na trimester VOPRED, ideálne na 1 hodine, avšak najneskôr na 2 tanečnej hodine do termínu 30.09.2018

* Zaplatený školný/kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

 

PLATBY ZA KURZY

hotovosť u lektorky tanca

 

KONTAKT

lektorka ANDY

PaedDr. Andrea Murániová, PhD- pedagóg, lektor, manager Saltatrix Malacky

MOBIL : 0905 301 310  

E-MAIL : saltatrixmalacky@gmail.com

 

OBSADENOSŤ KURZU

Vypísané miesta :  12

Prihlásení : 14

Rezervované miesta : 0

Voľné miesta : 0

Aktualizácia : 17.09.2018 – 11.30 hod.

 

p4190609.jpg