Choď na obsah Choď na menu
 

BABYBALANCE - 15 až 18 m.

 

 

BABYBALANCE

1-hod.---15.09--6-.jpg

 

Zameraním kurzu BABYBALANCE je

rozvoj psychomotoriky

v rámci prechodu z ľahu/sedu do prirodzenej chôdze

a to hravou formou rozvoja kľúčových kompetencií 

s obsahovými zložkami výkonových štandardov vzhľadom na vek dieťaťa  + zmyslové výchova pomocou Montessori pedagogiky.

 

Kurz BABYBALANCE má iba 1 stupeň

a výkonnostne i obsahovo nadväzuje na kurz BABYSKILL 1.

Pozývame Vás k nám na hodiny kde sa určite spolu s dieťatkom skvele zabavíte a hravou formou aj veľa naučíte...

6-hod.---24.10--20-.jpg

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 15 do 18  mesiacov

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov :

* Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia chôdze a pohybov, telesná schéma, rovnováha v chôdzi, v pohybe

* Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami

* Montessori pedagogika = činnosti a aktivity - na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka - hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4 cvičenia

8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 8 cvičení

10 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky

Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

 

 

NOVÉ KURZY BABYBALANCE po 15.09.2018

 

babybalance-03_2018.jpg