Choď na obsah Choď na menu
 

BABYBALANCE - 15 až 20 m.

 

 

BABYBALANCE

 

 

Zameraním kurzu BABYBALANCE je

rozvoj psychomotoriky

v rámci prechodu z ľahu/sedu do prirodzenej chôdze

a to hravou formou rozvoja kľúčových kompetencií 

s obsahovými zložkami výkonových štandardov vzhľadom na vek dieťaťa  + zmyslové výchova pomocou Montessori pedagogiky.

 

p4230097.jpg

 

 

Kurz BABYBALANCE má iba 1 stupeň

a výkonnostne i obsahovo nadväzuje na kurz BABYSKILL 1.

Pozývame Vás k nám na hodiny kde sa určite spolu s dieťatkom skvele zabavíte a hravou formou aj veľa naučíte...

 

p4300211.jpg

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 15 do 18/20  mesiacov

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov :

* Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia chôdze a pohybov, telesná schéma, rovnováha v chôdzi, v pohybe

* Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami

* Montessori pedagogika = činnosti a aktivity - na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka - hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4 cvičenia

8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 8 cvičení

10 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky

Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

 

 

NOVÉ KURZY BABYBALANCE od 09/2018

 

babybalance-09_2018.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ _BABYBALANCE

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 15 m do 18/20 m

TERMÍN KONANIA KURZU

10- týždenný kurz  = 10 hod  ŠTVRTOK

Prvá hodina 20.09.2018 – ukončenie kurzu 29.11.2018

Jesenné prázdniny od 29.10.2018 do 04.11.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

09.00 – 10.00 hod.

v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 €  (cena individuálnej hodiny je 4,50 €)

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

* Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

OBSADENOSŤ KURZU

Vypísané miesta :  10

Prihlásení : 11

Rerzerované miesta : 0

Voľné miesta : 0

Aktualizácia : 07.09.2018 – 11.30 hod.

p2120086.jpg

 

p5280154.jpg