Choď na obsah Choď na menu
 

BABYSKILL - 18 až 24 / 26 m.

 

 

BABYSKILL

kubko-babygym.jpg

 

 

Cieľom kurzu BABYSKILL  sú rôzne aktivitky zo zameraním

obsahovej náplne pre podporu rozvoja

obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci

motorickej, rozumovej, rečovej aj sociálnej stránky.

 

Hravou formou sa deti učia rešpektovať a vnímať svoje telo

v rôznych pohybových cvičeniach,

ktoré zabezpečia zdravý a správny vývin svalových partií i kĺbov.

 

Každý stupeň (1_2_3) kurzu BabySkill na seba výkonnostne aj obsahovo nadväzuje.

Pozývame Vás k nám na hodiny kde sa určite spolu s dieťatkom skvele zabavíte a hravou formou aj veľa naučíte...

 

p5150273.jpg

 

 

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 18 do 24_ max 26 mesiacov

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov :

* Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha

* Tanečná výchova - detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť

* Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

* Montessori pedagogika = činnosti a aktivity - na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka - hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4 cvičenia

8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 8 cvičení

10 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky

Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

p1530486.jpg

 

NOVÉ KURZY BABYSKILL od APRÍLA 2018

(po sviatkoch Veľkej noci )

 

babyskill-03_2018.jpg

 

 

 

KURZ _BABYSKILL 1*

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti nar. 09-12/2016

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod  vždy  PONDELOK

Prvá  hodina  09.04.2018  - ukončenie kurzu 11.06.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

10:10-11:10 h   v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

* Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

 

Vypísané miesta : 10

Obsadené miesta : 11

Voľné miesta : nie je voľné miesto

Akutalizácia : 25.03.2018 - 13:00 hod.

 

 

 

 

KURZ _BABYSKILL 1**

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti nar. 09-11/2016

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod  vždy  UTOROK

Prvá  hodina  10.04.2018  - ukončenie kurzu 12.06.2018

Sviatky _ 01.05.2018  + 08.05.2018 (náhradná hodina bude spoločne dohodnutá)

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

10:10-11:10 h   v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

* Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

 

Vypísané miesta : 10

Obsadené miesta : 11

Voľné miesta : nie je voľné miesto

Akutalizácia : 25.03.2018 - 13:00 hod.

 

2-hod.---29.09--10-.jpg

 

 

KURZ _BABYSKILL 2

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti nar. 06-08/2016

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod  UTOROK

Prvá hodina 10.04.2018 – ukončenie kurzu 12.06.2018

SVIATKY  -  01.05.2018 + 08.05.2018  (náhradná hodina bude spoločne dohodnutá)

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

9:00-10:00 h   v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

* Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

Vypísané miesta : 10

Obsadené miesta : 10

Voľné miesta : nie je voľné miesto

Akutalizácia : 25.03.2018 - 13:00 hod.

 

 

 

 

KURZ _BABYSKILL 3

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti nar. 10-12/2015 + 01/2016

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod  PONDELOK

Prvá hodina 09.04.2018 – ukončenie kurzu 11.06.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

9:00-10:00 h   v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

* Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

Vypísané miesta : 10

Obsadené miesta : 9

Voľné miesta : 1-2

Akutalizácia : 08.04.2018 - 13:00 hod.