Choď na obsah Choď na menu
 

BABYSKILL - 18 až 24 / 26 m.

 

 

BABYSKILL

kubko-babygym.jpg

 

 

Cieľom kurzu BABYSKILL  sú rôzne aktivitky zo zameraním

obsahovej náplne pre podporu rozvoja

obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci

motorickej, rozumovej, rečovej aj sociálnej stránky.

 

Hravou formou sa deti učia rešpektovať a vnímať svoje telo

v rôznych pohybových cvičeniach,

ktoré zabezpečia zdravý a správny vývin svalových partií i kĺbov.

 

Každý stupeň (1_2_3) kurzu BabySkill na seba výkonnostne aj obsahovo nadväzuje.

Pozývame Vás k nám na hodiny kde sa určite spolu s dieťatkom skvele zabavíte a hravou formou aj veľa naučíte...

 

p5150273.jpg

 

 

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 18 do 24_ max 26 mesiacov

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov :

* Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha

* Tanečná výchova - detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť

* Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

* Montessori pedagogika = činnosti a aktivity - na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka - hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4 cvičenia

8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 8 cvičení

10 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky

Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

p1530486.jpg

 

NOVÉ KURZY BABYSKILL po 15.09.2018

 

babyskill-03_2018.jpg

 

 

 

 

2-hod.---29.09--10-.jpg