Choď na obsah Choď na menu
 

BABYSKILL - 20/24 / 26/28 m.

 

 

BABYSKILL

p4240208.jpg

 

 

Cieľom kurzu BABYSKILL  sú rôzne aktivitky zo zameraním

obsahovej náplne pre podporu rozvoja

obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci

motorickej, rozumovej, rečovej aj sociálnej stránky.

 

Hravou formou sa deti učia rešpektovať a vnímať svoje telo

v rôznych pohybových cvičeniach,

ktoré zabezpečia zdravý a správny vývin svalových partií i kĺbov.

 

p6120145.jpg

 

Každý stupeň (1_2_3) kurzu BabySkill na seba výkonnostne aj obsahovo nadväzuje.

Pozývame Vás k nám na hodiny kde sa určite spolu s dieťatkom skvele zabavíte a hravou formou aj veľa naučíte...

 

p4100186.jpg

 

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 20 do 24_ max 26/28 mesiacov

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov :

* Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha

* Tanečná výchova - detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť

* Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

* Montessori pedagogika = činnosti a aktivity - na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka - hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

Podľa trimestra sú vypísané

4 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4 cvičenia

8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 8 cvičení

10 – týždňový kurz (v priebehu školského roka)  = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky

Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

 

 

2-hod.---29.09--10-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ KURZY BABYSKILL od 09/2018

 

babyskill-09_2018.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ _BABYSKILL 1

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti narodené od 10-12/2016 + 01/2017

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod  PONDELOK

Prvá hodina 17.09.2018 – ukončenie kurzu 26.11.2018

Jesenné prázdniny od 29.10.2018 do 04.11.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

09:00-10:00 h   v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

OBSADENOSŤ KURZU

Vypísané miesta :  10/11

Prihlásení : 11

Rezervované miesta : 0

Voľné miesta : 0

Aktualizácia : 17.09.2018 – 11.30 hod.

p5020273.jpg

 

 

KURZ _BABYSKILL 2 (pondelok)

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov: pohybovej, tanečnej, hudobnej výchovy a vzdelávania

+ zmyslová výchova pomocou Montessori pedagogiky

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti narodené 09-11/2016

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod  PONDELOK

Prvá hodina 17.09.2018 – ukončenie kurzu 26.11.2018

Jesenné prázdniny od 29.10.2018 do 04.11.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

10:15-11:15 h   v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

* Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

OBSADENOSŤ KURZU

Vypísané miesta :  10/11

Prihlásení : 11

Rezervované miesta : 0

Voľné miesta : 0

Aktualizácia : 17.09.2018 – 11.30 hod.

p5150865.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ _BABYSKILL 2 (utorok)

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov: pohybovej, tanečnej, hudobnej výchovy a vzdelávania

+ zmyslová výchova pomocou Montessori pedagogiky

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti narodené 06-08/2016

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod  UTOROK

Prvá hodina 18.09.2018 – ukončenie kurzu 27.11.2018

Jesenné prázdniny od 29.10.2018 do 04.11.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

10:15-11:15 h   v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

* Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

OBSADENOSŤ KURZU

Vypísané miesta :  10/11

Prihlásení : 10

Rerzerované miesta : 0

Voľné miesta : 0

Aktualizácia : 07.09.2018 – 11.30 hod.

p4100164.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ _BABYSKILL 3

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov: pohybovej, tanečnej, hudobnej výchovy a vzdelávania

+ zmyslová výchova pomocou Montessori pedagogiky

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti narodené od 02-06/2016

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod  UTOROK

Prvá hodina 18.09.2018 – ukončenie kurzu 27.11.2018

Jesenné prázdniny od 29.10.2018 do 04.11.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

9:00-10:00 h   v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

* Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

OBSADENOSŤ KURZU

Vypísané miesta :  10/11

Prihlásení : 10

Rezervované miesta : 0

Voľné miesta : 0

Aktualizácia : 17.09.2018 – 11.30 hod.

 

p5150803.jpg