Choď na obsah Choď na menu
 

BABYSKILL 18 až 24 / 26 m.

 

 

BABYSKILL

kubko-babygym.jpg

 

 

Cieľom kurzu BABYSKILL  sú rôzne aktivitky zo zameraním

obsahovej náplne pre podporu rozvoja

obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci

motorickej, rozumovej, rečovej aj sociálnej stránky.

 

Hravou formou sa deti učia rešpektovať a vnímať svoje telo

v rôznych pohybových cvičeniach,

ktoré zabezpečia zdravý a správny vývin svalových partií i kĺbov.

 

Každý stupeň (1_2_3) kurzu BabySkill na seba výkonnostne aj obsahovo nadväzuje.

Pozývame Vás k nám na hodiny kde sa určite spolu s dieťatkom skvele zabavíte a hravou formou aj veľa naučíte...

 

p5150273.jpg

 

 

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 18 do 24_ max 26 mesiacov

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov :

* Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha

* Tanečná výchova - detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť

* Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

* Montessori pedagogika = činnosti a aktivity - na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka - hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

8 týždňový kurz – (január – marec/ apríl – jún) = 8 cvičení

10 týždňový kurz – (september - december)= 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky

Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

p1530486.jpg

 

NOVÉ KURZY BABYSKILL od 09/2017

 

babyskill_plagatik-i.-trimester-page-001.jpg

 

 

KURZ _BABYSKILL 1

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 17/18-24 m (deti narodené 10-11-12/2015 + 01-02/2016)

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod 

PONDELOK_ dátumovo/prvá hodina 25.09.2017  do  04.12.2017 ukončenie kurzu

voľno, necvičí sa _ jesenné prázdniny od 30.10.- 02.11.2017

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

9:00-10:00 h   v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 €  * Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

Kurz je naplnený, nie je voľné miesto

 

p1530560.jpg

 

 

 

 

KURZ _BABYSKILL 3

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 17/18-24 m (deti narodené 06-09/2015)

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod 

ŠTVRTOK_ dátumovo/prvá hodina 28.09.2017  do  07.12.2017 ukončenie kurzu

voľno, necvičí sa _ jesenné prázdniny od 30.10.- 02.11.2017

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

10:15-11:15 h   v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

CENA KURZU

45 €  * Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

Kurz je naplnený, nie je voľné miesto

 

 

2-hod.---29.09--10-.jpg