Choď na obsah Choď na menu
 

BABYSKILL 18 až 24 / 26 m.

 

 

BABYSKILL

kubko-babygym.jpg

 

 

Cieľom kurzu BABYSKILL  sú rôzne aktivitky zo zameraním

obsahovej náplne pre podporu rozvoja

obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci

motorickej, rozumovej, rečovej aj sociálnej stránky.

 

Hravou formou sa deti učia rešpektovať a vnímať svoje telo

v rôznych pohybových cvičeniach,

ktoré zabezpečia zdravý a správny vývin svalových partií i kĺbov.

 

Každý stupeň (1_2_3) kurzu BabySkill na seba výkonnostne aj obsahovo nadväzuje.

Pozývame Vás k nám na hodiny kde sa určite spolu s dieťatkom skvele zabavíte a hravou formou aj veľa naučíte...

 

p5150273.jpg

 

 

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 18 do 24_ max 26 mesiacov

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov :

* Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha

* Tanečná výchova - detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť

* Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

* Montessori pedagogika = činnosti a aktivity - na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka - hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách, 1x do týždňa v trvaní 60 min.

8 týždňový kurz – (január – marec/ apríl – jún) = 8 cvičení

10 týždňový kurz – (september - december)= 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky

Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

p1530486.jpg

 

NOVÉ KURZY BABYSKILL od januára 2018

 

babyskill.jpg

 

 

 

KURZ _BABYSKILL 1

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 17/18-24 m (deti narodené 02-06/2016)

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod 

UTOROK – prvá hodina 16.01.2018 – ukončenie kurzu 27.03.2018

necvičí sa _ jarné prázdniny od 05.03.2018-11.03.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

9:00-10:00 h 

1x do týždňa doobeda (60 min)

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

AKTUÁLNA OBSADENOSŤ KURZU:

Vypísané miesta :  11

Obsadené :  11

Voľné : plne obsadené, nie je možnosť prihlásenia (nový kurz od 04/2018)

Aktualizácia : 02.01.2018

 

 

2-hod.---29.09--10-.jpg

 

 

 

KURZ _BABYSKILL 2

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 17/18-24 m (deti narodené 10-12/2015+01-02/2016)

TERMÍN KONANIA KURZU

 

10- týždenný kurz  = 10 hod 

PONDELOK – prvá hodina 15.01.2018 – ukončenie kurzu 26.03.2018

necvičí sa _ jarné prázdniny od 05.03.2018-11.03.2018

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

9:00-10:00 h  

1x do týždňa doobeda (60 min)

CENA KURZU

45 € 

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný.

Po zaplatení kurzu pri nástupe na 1 hod. kurzu, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Len hotovosť na 1 hodine kurzu

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy

KTO VEDIE KURZ A KONTAKT

lektorka ANDY - PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

kontakt * 0905 301 310

email * saltatrixmalacky@gmail.com

AKTUÁLNA OBSADENOSŤ KURZU:

Vypísané miesta :  11

Obsadené :  11

Voľné : plne obsadené, nie je možnosť prihlásenia (nový kurz od 04/2018)

Aktualizácia : 09.01.2018

 

5-hod.-13.02--5-.jpg