Choď na obsah Choď na menu
 

BABYSKILL 18 až 24 / 28 m.

BABYSKILL

 

Kurzy BABYSKILL - sú zamerané a obsahovo naplnené rôznymi aktivitami, ktoré podporujú obratnosť, zručnosť, šikovnosť v rámci motorickej, rozumovej, rečovej aj sociálnej stránky. Máme vytvorenú vlastnú metodiku výučby, metodických materiálov na základe nových trendov výchovy a vzdelávania.

 

Hravou formou sa deti učia rešpektovať a vnímať svoje telo v rôznych pohybových cvičeniach , ktoré zabezpečia zdravý a správny vývin svalových partií i kĺbov.

 

 

 

Každý stupeň kurzu BabySkill na seba podľa metodiky výkonnostne aj obsahovo nadväzuje.

Pozývame Vás k nám na hodiny kde sa určite spolu s dieťatkom skvele zabavíte a hravou formou aj veľa naučíte...

 

 

 

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 18 do 24/28 mesiacov

CIEĽ KURZU

Metodika je zameraná na rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov a ich štandardných výkonov :

* Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha

* Tanečná výchova - detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť

* Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

* Montessori pedagogika = činnosti a aktivity - na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka - hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa max 60 minút doobeda.

V skupine je maximálne 11 detí. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie). 

Jeden vzdelávací cyklus  trvá 8 – 10 týždňov

Máme 3 cykly cvičení  (rozdelenie na mesiace je orientačné, termíny sú vždy aktualizované)

* jesenný (koniec septembra – začiatok decembra)

* zimný (polovica januára – marec)

* jarný (apríl – začiatok júna)

 

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

  • pohybové a tanečné lekcie pre baby formácie prebiehajú v stanovenom čase, určenom pre každú skupinu. Rodič (doprevádzajúca osoba) je povinný so svojím dieťaťom prísť včas pred začiatkom lekcie, aby mal dostatok času na prípravu a neobmedzoval tak ostatných účastníkov v skupine. Jedna lekcia trvá pre baby formácie min 45 min. a max 60 min.

  • dieťa treba pohodne obliecť, zabezpečiť jednoduché prispôsobenie sa aktivitám "na boso" pri stimulačných aktivitách dolných končatín (ideálne oblečenie ponožky – nie pančuchy)
  • treba pre dieťa zabezpečiť pitný režim (filtrovaná voda je k dispozícii pre všetkých)
  • na hodinu má povolený vstup len 1 dospelá osoba, ktorá sprevádza dieťa
  • mamička/otecko (doprevádzajúca osoba) na kurze aktívne pracuje s dieťaťom na ponúkaných aktivitách a rešpektuje pokyny lektorky
  • prosíme mamičku (al. doprevádzajúcu osobu) aby mala v prípade dlhých vlasov – vlasy vypnuté min do copu
  • nie je povolený vstup zo žuvačkou pre dieťa ani mamičku
  • starší súrodenec sa môže zúčastniť hodiny len v prípade nahlásenia vopred lektorke – účasť je za poplatok

 

 

NOVÉ KURZY BABYSKILL 

od polovice septembra 2017

/rozpis nových kurzov začiatkom 09/2017/

 

 

 

p1530486.jpg