Choď na obsah Choď na menu
 

Cenník kurzov 

Platnosť od 01.09.2018 do 30.06.2018

 

1.BABY FORMÁCIE_ doobedná forma kurzov

 

KURZ

TRVANIE KURZU

CENA KURZU

BABYGYM (stupne 1-2-3)

10 -týždenný kurz

(1 x týždenne – 60 min)

 

50 €

BABYBALANCE  

10 -týždenný kurz

(1 x týždenne – 60 min)

 

45 €

 

BABYSKILL (stupne 1-2-3)

10 -týždenný kurz

(1 x týždenne – 60 min)

 

45 €

 

BABYDANCE (stupne 1-2-3)

10 -týždenný kurz

(1 x týždenne – 60 min)

45 €

 

 

1.* BABY FORMÁCIA _ poobedná forma kurzu

BABYDANCE _MŠ

10 -týždenný kurz

(1 x týždenne – 45 min)

 

40 €

 

Skúšobná hodina = 4 € (treba sa vopred nahlásiť emailom, telefonicky)

Zaplatený kurzovný poplatok je po nástupe na kurz – nevratný !

Kurz si treba zaplatiť celý, nie je možné platba len za akutálnu hodinu.

 

 

2.DETSKÉ FORMÁCIE _ poobedná forma kurzov

 

KURZ

TRVANIE KURZU

CENA KURZU ZA TRIMESTER

0. stupeň BABYPOP (45 min.)

1. stupeň LOLLIPOP (45 min.)

2. stupeň SALTAPOP (45 min.)

3. stupeň SALTAVE LIBERI (45 min.)

4. stupeň BALERINKY (60 min.)

5. stupeň SALTARIKY (60 min.)

6. stupeň SALTACIO (60 min.)

7. stupeň SALTARE (60 min.)

 

10 - týždenný kurz

I.trimester – sept-dec

II.trimester – jan-mar

III.trimester – apr-jun

 

 

(1 x týždenne – 45 al. 60 min)

 

 

 

 

40 €

 

 

 

 

Skúšobná hodina = 4 € (treba sa vopred nahlásiť emailom, telefonicky)

Zaplatený kurzovný poplatok je po nástupe na kurz – nevratný !

Ak nastupujete na kurz počas bežiaceho trimestra, cena školného je cena za hodinu

4 € x počet hodín do konca trimestra

Kurz si treba zaplatiť celý, nie je možné platba len za aktuálnu hodinu.

 

 

3. AEROBIKOVÉ FORMÁCIE

 

KURZ

TRVANIE KURZU

CENA KURZU ZA TRIMESTER

DANCE AEROBIC

10 - týždenný kurz

I.trimester – sept-dec

II.trimester – jan-mar

III.trimester – apr-jun

 

(1 x týždenne – 60 min)

 

40 €

 

 

Skúšobná hodina = 4 € (treba sa vopred nahlásiť emailom, telefonicky)

Zaplatený kurzovný poplatok je po nástupe na kurz – nevratný !

Kurz si treba zaplatiť celý, nie je možné platba len za akutálnu hodinu.

 

 

4.TANEČNÉ FORMÁCIE

 

KURZ

TRVANIE KURZU

CENA KURZU ZA TRIMESTER

SALTO  (mladší)

I.trimester – sept-dec

II.trimester – jan-mar

III.trimester – apr-jun

 

(1 x týždenne – 90 min)

 

1 MESIAC = 20 €

3 MESIACE_TRIMESTER = 40 €

 

SALTADANCE (starší)

Skúšobná hodina = 4 € (treba sa vopred nahlásiť emailom, telefonicky)

Zaplatený kurzovný poplatok je po nástupe na kurz – nevratný !

Kurz si treba zaplatiť celý, nie je možné platba len za akutálnu hodinu.

 

 

5.SÚŤAŽNÉ FORMÁCIE

 

KURZ

TRVANIE KURZU

CENA KURZU ZA TRIMESTER

SALTATRIX DETIX

SALTATRIX DETI

 

SALTATRIX JUNIORIX

SALTATRIX JUNIOR

 

SALTATRIX – S´CREW

I.trimester – sept-dec

II.trimester – jan-mar

III.trimester – apr-jun

 

(2 x týždenne – 90 min)

1 MESIAC = 25 €

 

3 MESIACE_TRIMESTER = 50 €

*Poplatok nezahŕňa náklady na tanečnú súťaž (štartovné, cestovné, kostýmy, mix hudba)

 

Zaplatený kurzovný poplatok je po nástupe na kurz – nevratný !

Kurz si treba zaplatiť celý, nie je možné platba len za akutálnu hodinu.