Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

 

DETSKÉ FORMÁCIE _0.-1. až 7. stupeň

TANEČNO - POHYBOVO - HUDOBNÁ VÝCHOVA

 

 

FORMA KURZOV

poobedná

ZAMERANIE KURZOV

Vlastná metodika hodín zameraných na ďalší rozvoj motoriky formou zdravotných cvičení s dôrazom na správne prevedený pohyb pri cvičení, upevňovanie správneho držania tela vhodnými cvičeniami - aktivitami, pružnosť a ohybnosť svalových partií, práca s chodidlom, spolupráca v skupine, vo dvojici a nácvik jednoduchých, skupinových a samostatných detských choreografií. 

PRIJÍMANIE DO KURZOV

Deti prijímame na základe vypísaného náboru vždy v septembri aktuálneho školského roka,

ale aj pri uvoľnení miesta v tej ktorej detskej formácii začiatkom

II. trimestra v januári,

alebo začiatkom III. trimestra v apríly školského roka.

CYKLY VZDELÁVANIA

Jeden vzdelávací cyklus  trvá 10 max 11 týždňov. 

 

Máme 3 cykly cvičení  (rozdelenie na mesiace je orientačné, termíny sú vždy aktualizované)

1.jesenný (koniec septembra – polovica decembra + vianočné predstavenie)

2. zimný (polovica januára – marec)

3. jarný (apríl – polovica júna + 1. májové predstavenie  +  koncoročné/záverečné tanečné predstavenie )

 

 

 

 

 

 

0. stupeň - BABYPOP

VHODNÉ PRE DETI

od 34mes do 36/38 mes až 3,5 rok

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* v I. trimestri môže ale nemusí byť na hodine spolu s mamičkou v tanečnej sále

**v II. a III. trimestri  sa doporučuje, aby bolo dieťa už  samostatne na hodine v tanečnej sále

 

1. stupeň - LOLLIPOP

VHODNÉ PRE DETI

od 3 do 3,5 rokov

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

2. stupeň - SALTAPOP

VHODNÉ PRE DETI

od 3,5 do 4,5 rokov

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

3. stupeň – SALTAVE LIBERI

VHODNÉ PRE DETI

od 4,5 do 5,5 rokov

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

NÁPLŇ A OBSAH KURZU pre  1. až 3. stupeň detských formácií:

Vlastná metodika pohybu a tanca so zameraním na rozvoj psychomotoriky formou výchovy a vzdelávania z dôrazom na tanečnú, hudobnú a pohybovo/športovú zložku. Obsahom sú :

* zo zdravotné cvičenia zamerané na správne držanie tela s riekankou

* jednoduché tanečné hry a riekanky

* nácvik zručnosti orientácie a pohybu v priestore

* rytmika a rytmické cvičenia

* využitie psychomotorickej dráhy ako aj náčinia/ pomôcok na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rovnováhy, i telesnej schémy pomocou paličiek, lôpt, plyšových hračiek ai.

     
       

 

4. stupeň - BALERINKY

VHODNÉ PRE DETI

od 5,5 do 6,5 rokov

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 60 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

5. stupeň – SALTARIKY

VHODNÉ PRE DETI

od 6,5 do 7,5 rokov

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 60 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

6. stupeň – SALTACIO

VHODNÉ PRE DETI

od 7,5 do 8,5 rokov

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 60 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

7. stupeň  SALTARE

VHODNÉ PRE DETI

od 8,5 do 9 MAX 10 rokov

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 60 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

NÁPLŇ A OBSAH KURZU pre  4. až 7. stupeň detských formácií:

Vyššie detské formácie sú poprepájané vlastnou metodikou pohybu a tanca so zameraním na pohybovo – tanečnú výchovu a vzdelávanie, ktorých obsahom sú:

* zdravotné cvičenia s dôrazom na správne držanie tela,

* rozvoj poznatkov a ovládanie svalových partií - strečing

* tanečné riekanky a tanečné hry

* nácvik orientácie a pohybu v priestore

* využitie náčinia/ pomôcok  na rozvoj jemnej a hrubej motoriky

* rytmika a rytmické cvičenia

* základy rôznych tanečných štýlov

* nácvik jednoduchých tanečných variácií na jednotlivé vhodne vybrané detské a moderné pesničky ai.

ZÁUJEM O KURZ

V tomto prípade je nutné stiahnuť si prihlášku + vyplniť ju + zaslať na e-mail saltatrixmalacky@gmail.com