Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

 

DETSKÉ FORMÁCIE _nultý stupeň + 1. až 7. stupeň

TANEČNO - POHYBOVO - HUDOBNÁ VÝCHOVA

 

 

FORMA KURZOV

poobedná

ZAMERANIE KURZOV

Vlastná metodika hodín zameraných na ďalší rozvoj motoriky hravou a zábavnou formou zdravotných cvičení s dôrazom na správne prevedený pohyb pri cvičení, gymnastika, upevňovanie správneho držania tela vhodnými cvičeniami - aktivitami, pružnosť a ohybnosť svalových partií, práca s chodidlom, spolupráca v skupine, vo dvojici a nácvik jednoduchých, skupinových a samostatných detských choreografií na rôzne hudobné podklady (ľudové tance, moderná hudba, klasika, charakterová hudba národov atď.)s využitím rytmických hudobných nástrojov a rôznych psychomotorických pomôcok. 

Každá hodina je rozdelená do viacerých častí, v ktorých sú obsiahnuté dynamické časti ako zahriatie organizmu, statické časti ako zdravotná rozcvička, výchovno - vzdelávacie časti ako nové tanečné variácie a choreografie, či psychomotorické dráhy na rozvoj zručnosti a koordinácie. 

PRIJÍMANIE DO KURZOV

Deti prijímame na základe vypísaného náboru vždy v septembri aktuálneho školského roka,

ale aj pri uvoľnení miesta v tej ktorej detskej formácii začiatkom

II. trimestra v januári,

alebo začiatkom III. trimestra v apríly školského roka.

CYKLY VZDELÁVANIA

Jeden vzdelávací cyklus  trvá 10 max 11 týždňov. 

 

Máme 3 cykly cvičení  (rozdelenie na mesiace je orientačné, termíny sú vždy aktualizované)

1.jesenný (koniec septembra – polovica decembra + vianočné predstavenie)

2. zimný (polovica januára – marec)

3. jarný (apríl – polovica júna + 1. májové predstavenie  +  koncoročné/záverečné tanečné predstavenie )

0-1-2-3-stupen--skupiny.jpg

 

0. stupeň - BABYPOP

VHODNÉ PRE DETI 

od 36 mes  (rok nar. 8-12/2014)

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* v I. trimestri môže ale nemusí byť na hodine spolu s mamičkou v tanečnej sále

**v II. a III. trimestri  sa doporučuje, aby bolo dieťa už  samostatne na hodine v tanečnej sále

 

1. stupeň - LOLLIPOP

VHODNÉ PRE DETI

od 3,5 roka (rok nar. 1-7/2014)

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

2. stupeň - SALTAPOP

VHODNÉ PRE DETI

od 4 rokov (rok nar. 2013)

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

3. stupeň – SALTAVE LIBERI

VHODNÉ PRE DETI

od 5 rokov (rok nar. 2013/2012)

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

NÁPLŇ A OBSAH KURZU pre  1. až 3. stupeň detských formácií:

Vlastná metodika pohybu a tanca so zameraním na rozvoj psychomotoriky  hravou a zábavnou formou výchovy a vzdelávania z dôrazom na tanečnú, hudobnú a pohybovo/športovú zložku. Obsahom sú :

* zo zdravotné cvičenia zamerané na správne držanie tela s riekankou + základy gymnastiky

* jednoduché tanečné hry a riekanky + tance/variácie/choreografie na rôzne hudobné podklady (detské ľudové tance, moderná hudba, klasika atď.)

* nácvik zručnosti orientácie a pohybu v priestore

* rytmika a rytmické cvičenia, hra na elementárne hudobné nástroje

* využitie psychomotorickej dráhy ako aj náčinia/ pomôcok na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rovnováhy, i telesnej schémy pomocou paličiek, lôpt, plyšových hračiek ai.

0-1-2-3-stupen--skupiny1.jpg

 

 

 

 

 

       

 

4. stupeň - BALERINKY

VHODNÉ PRE DETI

od 5,5/6 rokov (rok nar. 2012)

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 60 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

5. stupeň – SALTARIKY

VHODNÉ PRE DETI

od 6,5/ 7 rokov (rok nar. 2012/2011)

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 60 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

6. stupeň – SALTACIO

VHODNÉ PRE DETI

od 7/7,5 roka (rok nar. 2011)

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 60 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

 

7. stupeň  SALTARE

VHODNÉ PRE DETI

od 8/8,5 roka (rok nar. ....)

DĹŽKA KURZU

10 týždňov

výnimočne I. trimester 11 týždňov

TRVANIE KURZU

1x do týždňa - 60 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

* dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách

4-5-6-stupen.jpg

 

NÁPLŇ A OBSAH KURZU pre  4. až 7. stupeň detských formácií:

Vyššie detské formácie sú poprepájané vlastnou metodikou pohybu a tanca so zameraním na pohybovo – tanečnú výchovu a vzdelávanie jednoduchou, hravou, zábavnou a deťom blízkou formou. Obsahom sú:

* zdravotné cvičenia s dôrazom na správne držanie tela,

* rozvoj poznatkov a ovládanie svalových partií - strečing

* tanečné /pohybové / športové hry

* nácvik orientácie a pohybu v priestore

* využitie náčinia/ pomôcok  na rozvoj jemnej a hrubej motoriky

*  rytmika a rytmické cvičenia, hra na elementárne hudobné nástroje

* základy rôznych tanečných štýlov

* nácvik jednoduchých tanečných variácií + choreografií na rôzne hudobné podklady (ľudové tance, moderná hudba, klasika, charakterová hudba národov atď.)

ZÁUJEM O KURZ

V tomto prípade je nutné stiahnuť si prihlášku + vyplniť ju + zaslať na e-mail saltatrixmalacky@gmail.com