Choď na obsah Choď na menu
 

na-web_lgoo-page-zuzene.jpg

na---udovu-notu-_foto.jpg

 

Súhrnné informácie nás, kto sme a čo robíme a čomu sa venujeme ...

 

„Umenie má byť základom výchovy“

Platón

 

Poslanie a zameranie

Akadémia pohybu a tanca Saltatrix je súkromnou organizáciou, ktorá v rámci Malaciek a blízkeho okolia už viac ako 18 rokov zabezpečuje :

* skvelé využitie voľného času pre deti a mládež tzn. zabezpečujeme mimoškolskú i voľno-časovú výchovu a vzdelávanie v oblasti pohybu, hudby a tanca v rôznych štýloch (detský tanec, show dance, open dance s dôrazom na hip hop a streetdance) pre deti od 3 rokov cez teenagerov až po mladšiu i staršiu mládež

* pre mamičky a ich batoliatka realizujeme pre rozvoj kurzy vo forme špecializovaných aktivít   :

- BABYGYM od 4 mesiacov

- BABYSIGNS  - znakovanie pre batoľatá 

- BABYBALANCE,  BABYSKILLBABYDANCE  - rozvoj psychomotoriky a osobnostných kompetencí, kultivácia osobnosti dieťaťa od 15 m do 3 rokov

- Montessori školička – dielnička - rozvoj zmyslovej výchovy pomocou pedagogiky Marie Montessori od 15 m do 3/4 rokov

 

Forma aktivít

Pracujeme na základe špecificky vlastnej vytvorenej metodike pohybu a tanca s obsahovým a výkonovým štandardom s cieľom rozvoja zručností, psychomotoriky a kompetencií detí  už od útleho veku ako aj teenagerov a mládeže formou pohybu, športu, hudby no hlavne tanca.

 

Viac ako 19 rokov skúseností

POHYB_TANEC_HUDBA a s nimi spojené aktivity i činnosti   zohrávajú  dôležitú úlohu v napĺňaní osobnosti skvelými zážitkami, radostnými emóciami a sociálnymi kontaktmi.

 

Na tomto základe už 19 rok ponúkame výchovu a vzdelávanie vo forme hudobno – pohybových – hrových - tanečných aktivít a činností, ktoré vo veľkom rozsahu rozvíjajú a kultivujú osobnosť ale prinášajú osoh aj pre samotný zdravotný stav z aspektu výchovno – vzdelávacieho procesu vo voľnom čase.

  

Z hľadiska predchádzajúcich, ale aj našich výskumov je dokázané, že každodenné pohybovo-tanečné aktivity s vhodne naplneným voľným časom detí od útleho detstva cez teenagerov až po mládež sa následne odzrkadľujú na celkovom vývine osobnosti, čoho výsledkom je rozvoj najmä kľúčových kompetencií mladého človeka.

  

 

Vznik a priebeh po súčasnosť

Vznik tanečnej skupiny Saltatrix sa datuje v roku 1999.

Skupinu založila Andrea Murániová so svojimi talentovanými tanečníčkami, ktoré sú dodnes úspešnými tanečníčkami a lektorkami tanečných kurzov, ale i úspešnými učiteľkami,  právničkami či lekárkami.

* 1999 – 2003_ pôsobnosť v Centre voľného času Malacky,

* 2003 – 2010_naša pôsobnosť bola pod záštitou MCK Malacky. Počas siedmich rokov sa skupina rozrástla do tanečného štúdia Saltatrix z viac ako 250 tanečníkmi.

* 2011 po súčasnosť sme súkromnou organizáciou -  Saltatrix Malacky - Akadémia pohybu a tanca, v ktorej evidujeme viac ako 300 členov počas školského roka:

Cca 70-90 batoliat a detí do 3 rokov v babyformáciách,

Cca 120 detí v detských a aerobikových formáciách  od 3,5 do 8 rokov,

Cca 50 detí v tanečných formáciach od 8 do 15 rokov,

Cca 70 deti v súťažných formáciách.

 

Priestory

tanečných sál

Od októbra 2011 sme sa presťahovali do nových priestorov. Naše sídlo tanečných sál pre ponuku našich aktivít je v suteréne polyfunkčného domu na Záhoráckej ulici č. 17/C v Malackách.

 

5 smerov skupinových aktivít

  1. BABY formácie (pre batoľatá od 4/6 mesiacov do 31/36 mesiacov)

BABYGYM (od 4/5 do 16/18 m)

BABYBALANCE (od 16/18 do 20/22 m)

BABYSKILL (od 22/24 m do 26/28 mesiacov)

BABYDANCE (od 28 do 36 mesiacov)

MONTESSORI školička - dielnička (od 1,5 do 3 rokov)

 

  1. DETSKÉ formácie (pre deti od 36 mesiacov cez 6/8 do 8/9  rokov) 

0. stupeň Babypop  (od 3 roky)

1. stupeň Lollipop (od 3,5 roka)

2. stupeň Saltapop (od 4 do 4,5 rokov)

3. stupeň Saltave Liberi (od 4,5 do 5,5 rokov)

4. stupeň Balerinky (od 5,5 do 6 rokov)

5. stupeň Saltariky (6 do 7 rokov)

6. stupeň  Saltacio (7 až 8/9 rokov)

7. stupeň Saltare (8/9 až 10 rokov)

 

3. AEROBIKOVÉ formácie (pre deti od 7/8/9 až 10 rokov)

1. Sx DANCE AEROBIC   

 

4. TANEČNÉ  formácie (pre deti/juniorov od 9 rokov)

1. SALTO (9/10 - 11/12 rokov)

2. SALTADANCE (11/12 - 14/15 rokov )

 

5. SÚŤAŽNÉ formácie(pre deti od 6/9 rokov/juniorov a mládež)

Tieto súťažné formácie reprezentujú na rôznych domácich a medzinárodných súťažiach, akciách a podujatiach.

Deti – SALTATRIX DETIX, SALTATRIX DETI

Juniori – SALTATRIX JUNIORIX, SALTATRIX JUNIOR

Mládež – S´CREW