Choď na obsah Choď na menu
 

plachta-saltatrix_jpg.jpg

saltatrix-malacky.jpg

 
informácie nás ...
kto sme a čo robíme a čomu sa venujeme ...
 

Saltatrix-Prag.JPG

 
 
„Umenie má byť základom výchovy“
Platón
 
 
    Saltatrix Malacky - Academy of movement and dance je súkromnou organizáciou, ktorá v rámci Malaciek a blízkeho okolia zabezpečuje mimoškolskú i voľno-časovú výchovu a vzdelávanie v oblasti pohybu, hudby a tanca v rôznych štýloch (detský tanec, show dance, open dance s dôrazom na hip hop a streetdance) pre deti od 3 rokov cez teenagerov až po mladšiu i staršiu mládež.
 
Realizujeme aj kurzy pre mamičky a ich batoliatka vo forme špecializovaných aktivít pre rozvoj od 4m BabyGYM, Znakovanie pre batoľatá – Baby Signs, rozvoj psychomotoriky formou kurzov BabyBalanace, BabySKILLBabyDANCE, Montessori školička - dielnička.
 
 
Máme vytvorenú vlastnú metodiku pohybu a tanca s obsahovým a výkonovým štandardom kde cieľom je rozvíjať zručnosti a kompetencie detí už od útleho veku ako aj teenagerov a mládeže formou hudby, pohybu, športu a hlavne tancom.
 
 
 
 
Custer1_credit_Dave_Garson_for_InDesign.jpgHUDBA, POHYB, TANEC a s nimi spojené aktivity i činnosti  zohrávajú dôležitú úlohu v napĺňaní osobnosti skvelými zážitkami, radostnými emóciami a sociálnymi kontaktmi.
Na tomto základe ponúkame výchovu a vzdelávanie vo forme hudobno – pohybových – hrových - tanečných aktivít a činností, ktoré rozvíjajú nielen osobnosť ale prinášajú osoh aj pre samotný zdravotný stav z aspektu výchovno – vzdelávacieho procesu vo voľnom čase.
 
 
Z hľadiska predchádzajúcich, ale aj našich výskumov je dokázané, že každodenné pohybovo-tanečné aktivity s vhodne naplneným voľným časom detí / teenagerov a mládeže sa následne odzrkadľujú na celkovom vývine osobnosti, čoho výsledkom je rozvoj najmä kľúčových kompetencií mladého človeka.
  

úvodná-Saltatrix-formation-in-action-(136).jpg

    Vznik tanečnej skupiny Saltatrix sa datuje v roku 1999. Skupinu založila Andrea Murániová so svojimi talentovanými tanečníčkami, ktoré sú dodnes úspešnými tanečníčkami a lektorkami tanečných kurzov. 
 
Od roku 1999 do roku 2003 sme pôsobili v Centre voľného času Malacky, od roku 2003 do roku 2010 naša pôsobnosť bola pod záštitou MCK Malacky. Počas siedmich rokov sa skupina rozrástla do tanečného štúdia Saltatrix z viac ako 250 tanečníkmi.
 
V súčasnej dobe je Saltatrix akadémiou pohybu a tanca, v ktorej eviduje viac ako 350 členov vo veku od batoliat - deti od 1,5 / 2 roky po násť a dsať ročných.
 
Od októbra 2011 sme sa presťahovali do nových priestorov. Naše sídlo tanečných sál pre ponuku našich aktivít je v suteréne polyfunkčného domu na Záhoráckej ulici č. 17/C v Malackách.
 
 

child-dance-2.jpg

 
Saltatrix Malacky - Academy of movement and dance má 4 smery skupinových aktivít - resp. formácií :  
 
BABY formácie (pre batoľatá od 4/6 mesiacov do 31 mesiacov)
BABYGYM (od 4/5 do 18 m)
BABYSKILL (od 15/18 m do 24/28 mesiacov)
BABYDANCE (od 2 do 3 rokov)
MONTESSORI školička - dielnička (od 1,5 do 3 rokov)
 
Detské formácie (pre deti od 31 mesiacov cez 6/8 do 8/9  rokov) 
 
0. stupeň Babypop  (od 3 roky)
1. stupeň Lollipop (od 3,5 roka)
2. stupeň Saltapop (od 4 do 4,5 rokov)
3. stupeň Saltave Liberi (od 4,5 do 5,5 rokov)
4. stupeň Balerinky (od 5,5 do 6 rokov)
5. stupeň Saltariky (6 do 7 rokov)
6. stupeň  Saltacio (7 až 8/9 rokov)
7. stupeň Saltare (8/9 až 10 rokov)
 
Aerobikové formácie
1. Sx DANCE AEROBIC   (7/8/9 až 10 rokov)
 
 
Tanečné formácie  (pre deti/juniorov od 9 rokov)
1. SALTO (9/10 - 11/12 rokov)
2. SALTADANCE (11/12 - 14/15 rokov )
 
Súťažné formácie (pre deti od 6/9 rokov/juniorov a mládež) Tieto súťažné formácie reprezentujú na rôznych domácich a medzinárodných súťažiach, akciách a podujatiach. 
 
DETI
JUNIORI
MLÁDEŽ/SENIOR
Saltatrix DETIX
Saltatrix JUNIORIX
 
 
Saltatrix JUNIOR
Saltatrix CREW

 

  

PONUKA NAŠICH KURZOV A AKTIVÍT:

 
BABYGYM

babygym-plagatik.jpg

 
4/5/8/10 týždňové ucelené kurzy (+náhrady) gymnastiky vhodné mamičky a ich detičky
 
BABYGYM I. stupeň pre batoľatá : od 4/5 m do 8/9 m
 
BABYGYM II. stupeň pre batoľatá: od 9/10 m do 12/13 m
 
BABYGYM III. stupeň pre batoľatá: od 13 m do 15/18 m
 
 
Kurz ponúka množstvo informácií a praktických aktivít pre manipuláciu a stimuláciu dieťatka mamičkou/ pomôckou + gymnastické cvičenia pre rozvoj  psychomotorikycvičenia na fitlopte, zdravotné cvičenia v spojení s riekankou, detské hry a tančeky. Každý kurz BG má svoje obsahové a výkonové štandardy prispôsobené rozvoju psychomotoriky podľa veku dieťatka.
 
Bližšie informácie o cene, náplni a termínoch nájdete na boku lišty - BABYGYMNASTIKA
 
 
BABY SIGNS (R)  znaková reč

baby-singns.jpg

 
Jednorazové / jednohodinové kurzy pre detičky  od 6 mesiacov do 3 rokov v spolupráci s mamičkou, ktorá sa tiež učí znakovať a používať znakovú reč.
 
Bližšie o znakovaní : deti sa naučia ukazovať rukami ešte predtým, ako začnú hovoriť, lebo posunky sú viditeľnejšie a ľahšie napodobiteľné, ako zložité pohyby úst pri tvorbe reči.  Znakovanie dovoľuje dieťaťu komunikovať aj bez schopnosti rečovej artikulácie.  
 
Objavte čaro komunikácie s Vaším dieťatkom oveľa skôr, ako by ste čakali. Dovoľte mu ukázať Vám jeho svet. Vaše bábätko Vám chce toho možno povedať oveľa viac, ako ste tušili. Môžete sa s ním porozprávať aj napriek tomu, že samé ešte nerozpráva slovami.  Podľa ohlasov rodičov vnáša znakovanie do rodín zábavné chvíle, radosť, spokojnosť, pohodu a menej plaču a frustrácie. Pridajte sa k takým rodinám aj Vy.
 
 
 
 
BABYBALANCE
BABYSKILL
BABYDANCE

 

6-8-10 týždňové kurzy  zostavené vlastnou metodikou s dôrazom na rozvoj hudobného cítenia a aktivít, pohybovej prípravy, športovo - gymnastických činností, tanečnej výchovy a vzdelávania, Montessori aktivít pre rozvoj senzomotoriky. 
 
 
BABYBALANCE
vhodný pre detičky  od 14/15 m do 18/19 m spolu s ich mamičkami.
 
BABYSKILL
stupeň 1 až 3:  vhodný pre detičky  od 18 m do 24 m spolu s ich mamičkami. 
Bližšie informácie o cene, náplni a termínoch nájdete na boku lišty – BABYSKILL
 
babyskill---plagatik-april---jun-2016-page-001.jpg
 
 
 
 
BABYDANCE 
stupeň 1 až 4 :  vhodný pre detičky  od 2 do 3 rokov spolu s ich mamičkami. 
 
 
babydance---plagatik-april---jun-2016-page-001.jpg
 
 
 
Kurz je zameraný na rozvoj psychomotoriky formou hier a cvičení s riekankami, tanca s náčiním (lopta, palička, vareška), hry na hudobný nástroj, množstva detských pohybových hier a detských ľudových tancov.
 
Bližšie informácie o cene, náplni a termínoch nájdete na boku lišty – BABYDANCE
 
 
MONTESSORI ŠKOLIČKA – DIELNIČKA
kurzy pre deti a rodičov

monte-3.jpg

 
7-mesačný špecializovaný kurz  
SENSORY EDUCATION -PLAY & PRACTICAL LIFE
 
Ide o zmysluplnú a rozvíjajúcu starostlivosť Vášho dieťaťa vo veku 1,5 - 3/4 roky. V kurze sa zameriavame na 7 základných princípov práce v rámci praktického života. Pre deti je pripravený zmyslový materiál Montessori zodpovedajúci ich veku.
Naším cieľom je poskytnúť tvorivé a podnetné prostredie, ktoré pomôže deťom rozvíjať ich schopnosti, postoje, skúsenosti a názory – ktoré sú podstatné pre celoživotné tvorivé myslenie a učenie.
 
Bližšie informácie o cene, náplni a termínoch nájdete na boku lišty – MONTESSORI školička
 
 
TANEC PRE DETIČKY A DETI
 
HUDBA - POHYB - TANEC  
 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE TANCOM, hravým pohybom, rytmikou i hudbou
 
 
tan-poh-hud-vychova-a-vzdelavanie---plagatik-page-001.jpg

 

Ucelené kurzy  s obsahovým a výkonovým štandardom vlastnej metodiky pohybu a tanca v rámci trimestra (3 mesiace tj.cca 10 max 11 týždňov) pre deti od 3 do 9/10 rokov
 
 
0. stupeň Babypop  (3 roky)
1. stupeň Lollipop (od 3,5 roka)
2. stupeň Saltapop (od 4 do 4,5 rokov)
3. stupeň Saltave Liberi (od 4,5 do 5,5 rokov)
4. stupeň Balerinky (od 5,5 do 6 rokov)
5. stupeň Saltariky (6 do 7 rokov)
6. stupeň  Saltacio (7 až 8/9 rokov)
7. stupeň Saltare (8/9 až 10 rokov)
 
 
 
Náplňou kurzu je rozvoj zručností formou rozvoja hudobného cítenia, tanečnej rytmikypsychomotorikyzdravotných cvičení s riekankou, cvičení i pohybu s náčiním a bez náčinia. Deti sa učia podľa ročných období množstvo obľúbených detských ľudových ale aj moderných tancov, získavajú základy džezu, klasického tanca - baletu, či výrazových tancov.
 
Kurz prebieha v rozdelení do detských formácií z hľadiska veku dieťaťa:
 
 
Bližšie informácie o cene, náplni a termínoch nájdete na boku lišty – TANEC pre DETIČKY A DETI
 
DANCE AEROBIC FITNESS
 

aerobic_fitness_dance_plaga--tik-page-001.jpg

10 - týždenné kurzy s vlastnou metodikou zostavenou  kvalifikovanou inštruktorkou IFFA - A
Náplňou kurzu je rozvoj kondičných a koordinačných schopností detí od 8/9 do 11/12 rokov formou tréningu.
Aerobic fitness dance prebieha -
* v nesúťažnej forme :
Saltatrix DANCE AEROBIC 
 

 
 
TANEC PRE TEENAGEROV A MLÁDEŽ
 
výučba tanečných štýlov
SHOW + OPEN + STREET DANCE

plagatik---show-open-street-dance-page-001.jpg

výučba tanečných štýlov
STREETDANCE  a HIP HOP

plagatik---streetdance-sutazna-forma-page-001.jpg

 
Trimestrové kurzy (tzn. september – december, január – marec, apríl – jún) pre staršie deti od 9/10 rokov, juniorov a mládež
 
Kurzy, v ktorých sa možno naučiť rôznym tanečným variáciam a kombináciam, pretože sú plné tanca a skvelých tanečných štýlov. Preferujeme najmä show dance a open dance, s dôrazom na tanečný štýl street dance vo všetkých  jeho podobách ako sú new style, old school hip-hop, funky/lockin', house dance, dancehall.
  
 
 Bližšie informácie o cene, náplni a termínoch nájdete na boku lišty – TANEC pre TEENAGEROV A MLÁDEŽ
 
 
PONÚKAME VYSTÚPENIA NAŠICH CHOREOGRAFIÍ
 
Realizujete nejakú akciu, usporadúvate ples či koncert? Urobte to očarujúco a ošperkujte si akciu tancom. Ponúkame naše víťazné choreografie - malé i veľké, od 2:30 do 4:00 minút pre Vaše najrôznejšie podujatia. Na cene sa vieme vždy dohodnúť.

sx-a-carneval.jpg

 
 
 
CHOREOGRAFIE ŠITÉ NA VAŠU MIERU
 
Zadajte tému, zavolajte nás na Vašu akciu, skrášlite si svoje podujatie naším tancom s výrazne chytľavou hudbou, ktorá Vašim návštevníkom zostane v pamäti a budú mať skvelý zážitok.... Je to len na Vás.

saltatrix-crew.jpg

 
 
 
WORKSHOPY TANCA
 
Pre tanečníkov Saltatrixu dojednávame minimálne trikrát do roka workshopy najnovších tanečných štýlov. Prichádzajú nás učiť významné slovenské i zahraničné „celebrity“ tanečnej scény.

sdk-europe-2012.jpg

 
     
 
FITNESS STREETDANCE
 
Každý piatok od 19 do 20 hod. sú otvorené pre kohokoľvek neviazané jednohodinové OPEN CLASS – čiže otvorené hodiny pre tanca.  Otvorené hodiny sú vhodné pre mládež, mamičky, oteckov či babičky, ale aj pre tých, ktorí sa chcú tancom dosť do formy alebo naučiť sa niečo nové. Každý piatok nový tanečný štýliná lektorka tanca.
Za hodinu fitness streetdance sa vyberá vstupné.

Fitness-streetdance.jpg

 
 
 
 
AKCIE KTORÉ ORGANIZUJEME :
 
 
TANEČNÉ PREDSTAVENIA
SALTATRIX
 
Tanečné predstavenia tanečníkov Saltatrix Malacky prebiehajú 3 x do roka. Ide o vianočné, prvomájové a koncoročné tanečné predstavenie v trvaní 1 max 1,5 hod a tancujú v ňom všetci tanečníci Saltatrixu.
 
Každé predstavenie je postavené na scenári, v ktorom sú poprepletané zaujímavé príbehy plné fantázie v spoločnom súznení s tanečnými choreografiami rôznych tanečných štýlov. Každé tanečné predstavenie je vyhotovené na DVD, ktoré je možné si zakúpiť v tanečnom štúdiu.

35719_138856739463352_100000170815161_408363_1308084_n.jpg

cirkus-2013.jpg

 
  
SUMMER SALTATRIX DANCE
letný tanečný tábor
 
Tábor v čase letných prázdnin (august) určený pre deti od 8 rokov, teeanagerov a mládež tancujúcich v súťažných či tanečných formáciách tanečného štúdia, ale aj pre tých, ktorí si chcú tancom spríjemniť letné prázdniny.
V cene tábora je zahrnuté ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim, lekcie tanca.

SSDANCE-2011.JPG

 
Bohatý celodenný program so zameraním na zdokonalenie sa v rôznych tanečných štýloch, no najmä hip hop a street dance. Lektormi tanca sú prestížny tanečníci zo Slovenska a iných krajín.

 

 
 
 
SUMMER SALTATRIX GAME
letný tábor pre deti – dobrodružstvo vo forme športu - pohybu, športu i tanca
 
 
Letný prázdninový tábor so zameraním na zážitkovú formu  pohybu, športu, olympiády, cvičení, tanca, celodenných aktivít.

Aerobic-s-Miriam.jpg

Tábor je vhodný pre deti od 5 do 12/15 rokov. V cene tábora je zahrnuté ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim, celodenný program, starostlivosť, výchova a vzdelávanie z aspektu detského tábora.  Denný program sa vyznačuje svojou pestrosťou s cieľom na pohyb a šport  teda prostredníctvom pohybových aktivít zlepšiť svoj zdravotný stav.

 

 
 
SALTARE ORBIS Malacky
medzinárodná tanečná súťaž

2110_g_IMG_1501.jpg

 
 
Saltatrix Malacky každoročne organizuje tanečnú súťaž v rámci celého Slovenska i Českej republiky. Súťaž je vhodná pre vekové kategórie od detí (6 rokov) cez juniorov (11-15 rokov), mládež (16-19 rokov) a seniorov (20-viac rokov).
Stovky až tisíce tanečníkov prichádzajú v jeden deň súťažiť z rôznych kútov našej a susednej zeme v tanečných kategóriach scénické tance, disco dance, hip hop/street dance, show dance, open dance, ale aj v malých choreografiách sa predstavujú - sólisti, duá, či sedem tanečníkov v seven choreografiách.
 
 
 
 
LOLLIPOP CHILD DANCE Malacky
celoslovenská súťaž pre deti od 4 do 7 rokov

good-ship-lollipop-dance-costume.jpg

 
 
Saltatrix Malacky je organizátorom novej špeciálnej súťaže v rámci celého Slovenska. Súťaž je otvorená pre všetky materské školy ako aj amatérske tanečné súbory či skupiny, ktoré pracujú s deťmi vo veku 3 až 7 rokov.
Súťaž sa realizuje 1x do roka a predstavia sa na nej deti v kategóriách vlastnej tvorby s korepetítorom, detské choreografie, show dance, hip hop a streetdance či open dance. Je možné vidieť aj detských sólistov či tanečné duá.
 
 
 
VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE PREDSTAVENIA
PRE DETI z MŠ 
+ I. a II. STUPEŇ ZŠ
 
Našou ambíciou je uskutočňovať predstavenia pre deti z MŠ, ktoré pre nich pútavou a jedinečnou formou, pomocou  projektovej prezentácie s obrázkami i príbehom so zameraním na hudbu, tanec, cvičenia a riekanky s vyzdvihujú posolstvo na rôzne zvyky, tradície, hodnoty, písané a nepísané zákony.

AROVNS~1.JPG

 
 
      Namiesto bodky ...
 
... milí priatelia, rodičia, starí rodičia – ako máte možnosť čítať, za našou bohatou ponukou Saltatrix Malaacky - akadémie štýlu, pohybu a tanca sa skrýva množstvo praktických činností a akcií pre deti a mládež, ktoré by sa mali stať súčasťou náplne voľného času každého bez rozdielu veku.  
 
 kubko-babygym.jpg
    
Je našou snahou obohatiť nielen detský svet o skvelé zážitky formou pohybu, hry a tanca, ale aj umožniť im získať si kamarátov, vidieť veľa nového a kultivovať svoju osobnosť.
   
Aktivity i akcie, ktoré ponúkame a organizujeme sú na základe odbornej teoretickej a praktickej pripravenosti všetkých lektorov  v Saltatrix Malacky- Akdémii pohybu a tanca.
  
Dnes už po viac ako šesnástich rokoch pôsobenia môžeme povedať, že Saltatrix je účelne a kvalitne rozvíjajúcou sa akadémiou, ktorá ponúka v rámci svojich možností skvelé „služby“ pre deti a to bez čerpania rôznych príspevkov od štátu či mesta.
 

emka-a-ada-babygym.jpg

 
Zostáva len na Vás čo si vyberiete pre svoje batoliatko, dieťatko, deti, alebo teenagera to najvhodnejšie. Keď však chcú tancovať najprv v štýle detských tancov a neskôr cez  show dance a open dance až street dance,je vhodný čas nás navštíviť. Tešíme sa na Vás.
 
 
Ak Vás ponuka zaujala  a vybrali ste si pre seba a dieťa
neváhajte nás kontaktovať. 
Môžete nám napísať na saltatrixmalacky@gmail.com,
alebo zavolajte lektorke
ANDY /Andrea Murániová/ 0905 301 310
či prídite sa osobne spýtať, aj vyskúšať