Choď na obsah Choď na menu
 

MONTESSORI školička - dielnička

 

 

MONTESSORI ŠKOLIČKA-DIELNIČKA

montessori-aktivity-be-ny--ivot-krajanie-d_thumb-1-.jpg

 

Prečo Montessori

     Podľa Marie Montessori aby boli deti, šťastné a spokojné, aby fyzicky a duševne rástli, musia skúmať, poznávať, objavovať, robiť konkrétnu činnosť s konkrétnym materiálom, ktorou odpovedajú na svoju vnútornú potrebu vyvíjať sa.

  Dieťa hľadá podnety pre svoj rozvoj vo svojom bezprostrednom okolí. Spontánne siaha po materiáli, ktorý zodpovedá jeho mentálnym potrebám a venuje sa činnosti, ktorá stimuluje jeho vnútorný rast.

    Preto sa Maria Montessori rozhodla ponúknuť deťom praktické aktivity z každodenného života, ktoré inštinktívne deti priťahovali a pripravila im cvičenia so špeciálnym didaktickým materiálom za účelom systematickej výchovy jednotlivých zmyslov.

 

Senzitívne obdobia = zmyslová výchova

Podľa Marie Montessori mozog dieťaťa má zvláštnu schopnosť v obdobiach zvýšenej senzitivity na podnety z okolia absorbovať a môže tak skladovať bez námahy veľké množstvo poznatkov.

Pod senzitívnym obdobím rozumie obdobie, v ktorom je prítomná určitá vloha pre získanie určitej schopnosti tak, ako v žiadnom inom období.

Heslo Marie Montessori - "Pomôž mi, aby som to dokázal sám"

 

Na základe tejto metódy – môžete dopriať svojim deťom tak trochu iné vzdelávanie a pomôžete im, aby všetko dokázali samé J 

 

KURZ MONTESSORI ŠKOLIČKY – DIELNIČKY

 

Forma kurzU

Doobedná aj poobedná

zameranie kurzU

* Aktivity, hry, činnosti spojené s praktickým životom

* Zmyslová výchova

* Výtvarné techniky montessori princípu

* Hudobné aktivitky s montessori rytmickými nástrojmi 

Cena kurzU

Stanovená na celý kurz

(jednorazový poplatok za ucelený kurz)

ORGANIZAčNé POKYNY

V prípade záujmu si treba stiahnuť prihlášku, vyplniť ju a zaslať späť na e-mail saltatrixmalacky@gmail.com

PRIHLÁŠKA TU na sMŠD_9 mes, špecializovaný kurz SE-P&PLtiahnutie - 

Po obdržaní prihlášky

- vám zašleme e-mail či ste zaradení do kurzu

- v prípade zaradenia - zasielame info o kurze

- v prípade nezaradenia - zasielame info o nasledujúcom predpokladanom kurze

 

 

 

špecializovaný kurz  založený 

na princípoch Montessori pedagogiky

zameraný na podporu prirodzeného rozvoja detí

 

SENSORY EDUCATION

- PLAY & PRACTICAL LIFE

 

Určená pre

pre detičky od 15 m do 36 m/ max 48 m

DĹŽKA KURZU

PRAVIDELNOSŤ

 

MIESTO

9 mesiacov od 10/2017 do 06/2018

1 x do mesiaca  = 1 hodina doobeda/poobede

 

Saltatrix Malacky – Academy of movement and dance

Záhorácka 17/C, Malacky

 

DEŇ a Čas

STREDA

1 skupina doobeda 09:15 – 10:15 h

2 skupina doobeda 10:30 – 11:30 h

-------------------------------------------------------

3 skupina poobede 16:00 – 17:00 h

 

PIATOK

1 skupina doobeda 09:15 – 10:15 h

2 skupina doobeda 10:30 – 11:30 h

------------------------------------------------------

3 skupina poobede 16:00 – 17:00 h

 

hodiny/mesiac a  zameranie

1 hod OKTÓBER = VODA - 20.10.2017 -uzavreté, ukončené 

2 hod NOVEMBER  = SYPANIE - 15.11.2017 - uzavreté, ukončené

3 hod NOV/DECEMBER = KUCHYŇA - 29.11.2017 - uzavreté, ukončené

4 hod JANUÁR = SENSORY BOXY 26.01.2018 - uzavreté, ukončené

5 hod FEBRUÁR= DREVENÉ HRAČKY, SKLADAČKY 23.02.2018 - uzavreté, ukončené

6 hod MAREC = FARBY, ČÍSLA 23.03.2018 

7 hod APRÍL = STOLOVANIE 20.03.2018 

8 hod MÁJ = VÝTVARNÉ AKTIVITY 25.05.2018 

9 hod JÚN = HUDOBNÉ MONTESSORI  + odovzdanie certifikátu MŠD  01.06.2018 alebo 08.06.2018 dohoda termínu 

Cena za celý kurz

cena za hodinu

54 €

6 €

KTO VEDIE KURZ

PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

certifikovaná lektorka Montessori pedagogiky (SR, ČR, Rakúsko)

 

Absolvovaním celkového počtu 9 špecializovaných hodín – možnosť získať certifikát o absolvovaní kurzu MŠD

Počet miest je obmedzený

každý mesiac bude zverejnený nový plagátik

s presným termínom kurzu a zameraním hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 mesačný KURZ - VÝTVARNÉ AKTIVITY 

msd_art-sensual-activities1.jpg

 

montessori---art-sensual-activities-okk-page-001.jpg

viac info tu - ART SENSUAL ACTIVITIES _ZMYSLOVÉ VÝTVARNÉ AKTIVITY