Choď na obsah Choď na menu
 

MONTESSORI školička - dielnička

 

 

MONTESSORI ŠKOLIČKA-DIELNIČKA

montessori-aktivity-be-ny--ivot-krajanie-d_thumb-1-.jpg

 

Prečo Montessori

     Podľa Marie Montessori aby boli deti, šťastné a spokojné, aby fyzicky a duševne rástli, musia skúmať, poznávať, objavovať, robiť konkrétnu činnosť s konkrétnym materiálom, ktorou odpovedajú na svoju vnútornú potrebu vyvíjať sa.

  Dieťa hľadá podnety pre svoj rozvoj vo svojom bezprostrednom okolí. Spontánne siaha po materiáli, ktorý zodpovedá jeho mentálnym potrebám a venuje sa činnosti, ktorá stimuluje jeho vnútorný rast.

    Preto sa Maria Montessori rozhodla ponúknuť deťom praktické aktivity z každodenného života, ktoré inštinktívne deti priťahovali a pripravila im cvičenia so špeciálnym didaktickým materiálom za účelom systematickej výchovy jednotlivých zmyslov.

 

Senzitívne obdobia = zmyslová výchova

Podľa Marie Montessori mozog dieťaťa má zvláštnu schopnosť v obdobiach zvýšenej senzitivity na podnety z okolia absorbovať a môže tak skladovať bez námahy veľké množstvo poznatkov.

Pod senzitívnym obdobím rozumie obdobie, v ktorom je prítomná určitá vloha pre získanie určitej schopnosti tak, ako v žiadnom inom období.

Heslo Marie Montessori - "Pomôž mi, aby som to dokázal sám"

 

Na základe tejto metódy – môžete dopriať svojim deťom tak trochu iné vzdelávanie a pomôžete im, aby všetko dokázali samé J 

 

KURZ MONTESSORI ŠKOLIČKY – DIELNIČKY

 

Forma kurzU

Doobedná aj poobedná

zameranie kurzU

* Aktivity, hry, činnosti spojené s praktickým životom

* Zmyslová výchova

* Výtvarné techniky montessori princípu

* Hudobné aktivitky s montessori rytmickými nástrojmi 

Cena kurzU

Stanovená na celý kurz

(jednorazový poplatok za ucelený kurz)

ORGANIZAčNé POKYNY

V prípade záujmu si treba stiahnuť prihlášku, vyplniť ju a zaslať späť na e-mail saltatrixmalacky@gmail.com

PRIHLÁŠKA TU na sMŠD_9 mes, špecializovaný kurz SE-P&PLtiahnutie - 

Po obdržaní prihlášky

- vám zašleme e-mail či ste zaradení do kurzu

- v prípade zaradenia - zasielame info o kurze

- v prípade nezaradenia - zasielame info o nasledujúcom predpokladanom kurze

 

 

 

špecializovaný kurz  založený 

na princípoch Montessori pedagogiky

zameraný na podporu prirodzeného rozvoja detí

 

SENSORY EDUCATION

- PLAY & PRACTICAL LIFE

 

už čoskoro .... pracujeme na aktualizácii