Choď na obsah Choď na menu
 

MONTESSORI školička - dielnička

 

MONTESSORI ŠKOLIČKA-DIELNIČKA

 

Prečo Montessori

     Podľa Marie Montessori aby boli deti, šťastné a spokojné, aby fyzicky a duševne rástli, musia skúmať, poznávať, objavovať, robiť konkrétnu činnosť s konkrétnym materiálom, ktorou odpovedajú na svoju vnútornú potrebu vyvíjať sa.

  Dieťa hľadá podnety pre svoj rozvoj vo svojom bezprostrednom okolí. Spontánne siaha po materiáli, ktorý zodpovedá jeho mentálnym potrebám a venuje sa činnosti, ktorá stimuluje jeho vnútorný rast.

    Preto sa Maria Montessori rozhodla ponúknuť deťom praktické aktivity z každodenného života, ktoré inštinktívne deti priťahovali a pripravila im cvičenia so špeciálnym didaktickým materiálom za účelom systematickej výchovy jednotlivých zmyslov.

 

Senzitívne obdobia = zmyslová výchova

Podľa Marie Montessori mozog dieťaťa má zvláštnu schopnosť v obdobiach zvýšenej senzitivity na podnety z okolia absorbovať a môže tak skladovať bez námahy veľké množstvo poznatkov.

Pod senzitívnym obdobím rozumie obdobie, v ktorom je prítomná určitá vloha pre získanie určitej schopnosti tak, ako v žiadnom inom období.

Heslo Marie Montessori - "Pomôž mi, aby som to dokázal sám"

 

Na základe tejto metódy – môžete dopriať svojim deťom tak trochu iné vzdelávanie a pomôžete im, aby všetko dokázali samé J 

 

KURZY MONTESSORI ŠKOLIČKY – DIELNIČKY

 

Forma kurzov

Doobedná aj poobedná

zameranie kurzov

* Aktivity praktického života

* Výtvarné aktivity

* Zmyslová výchova

 

Cena kurzov

Stanovená podľa druhu kurzu

(jednorazový poplatok za hodinu, alebo ucelený kurz)

ORGANIZAčNé POKYNY

V prípade záujmu si treba stiahnuť prihlášku, vyplniť ju a zaslať späť na e-mail saltatrixmalacky@gmail.com

Po obdržaní prihlášky

- vám zašleme e-mail či ste zaradení do kurzu

- v prípade zaradenia - zasielame info o kurze

- v prípade nezaradenia - zasielame info o nasledujúcom predpokladanom kurze

 

 

Otvorili sme špecializovaný kurz  na princípoch Montessori pedagogiky

 

SENSORY EDUCATION - PLAY & PRACTICAL LIFE

 

Určená pre

pre detičky od 15 m do 36 m  + pre deti od 3 do 5 rokov

DĹŽKA KURZU

PRAVIDELNOSŤ

 

MIESTO

7 mesiacov

1 x do mesiaca  = 1 hodina doobeda/poobede

 

Saltatrix Malacky – Academy of movement and dance

Záhorácka 17/C, Malacky

 

DEŇ a Čas

STREDA

1 skupina doobeda 09:10 – 10:10 h

2 skupina doobeda 10:30 – 11:30 h

 

3 skupina poobede 16:30 – 17:30 h

 

PIATOK

1 skupina doobeda 09:10 – 10:10 h

2 skupina doobeda 10:30 – 11:30 h

 

3 skupina poobede 16:30 – 17:30 h

hodiny/mesiac a  zameranie

1 hod OKTÓBER = VODA – práca s vodou

 

2 hod NOVEMBER  = SYPANIE – práca so sypkými materiálmi

 

3 hod JANUÁR/FEBRUÁR = KUCHYŇA – práca s pomôckami z domácnosti

 

4 hod FEBRUÁR/ MAREC = SENSORY BOXY

 

5 hod APRÍL = DREVENÉ HRAČKY, SKLADAČKY

 

6 hod MÁJ = FARBY, ČÍSLA

 

7 hod MÁJ/ JÚN = STOLOVANIE – krájanie, natieranie, sebaobsluha

 

Cena za celý kurz

7 hod = 30 € (splatné na 1 hodine)

 

Cena za 1 hodinu

Samostatná 1 hod = 6 € (splatné na aktuálnej hodine)

 

Po absolvovaní všetkých 7 špecializovaných hodín – získavate certifikát o absolvovaní kurzu MŠD

 

 

6_7-hod-msd-farby_cisla.jpg

 

6_7-hod-msd-farby_cisla.jpg